Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Surrealistická skupina

Surrealistická skupina

Sdružení umělců a literátů ovlivněné světovým surrealismem. Bylo činné ve 30. letech 20. století a spojovalo bývalé členy skupiny Devětsil (např. Vítězslava Nezvala, Jindřicha Štyrského, Toyen aj.).


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Skupina surrealistů v ČSR, neoficiálně nazývaná též Surrealistická skupina, byla založena v Praze v roce 1934. Zakladatelé skupiny vycházeli z manifestu francouzského básníka André Bretona z 20. let 20. století a svou činností reagovali na dobový surrealismus. 21. 3. 1934 vydali svůj manifest Surrealismus v ČSR. Skupina také navázala kontakty se zahraničními surrealistickými sdruženími. Členové skupiny, ovlivnění světovým surrealismem, dokázali přinést do českého surrealismu vlastní pojetí. Během svého působení skupina uspořádala dvě výstavy a její příslušníci publikovali četné články a studie o surrealismu (např. v časopisu Doba).

Skupinu tvořili především bývalí členové rozpuštěného Devětsilu. Jsou to literáti Vítězslav Nezval, Bohuslav Brouk, Konstantin Biebl, teoretik Karel Teige, hudebník Jaroslav Ježek, výtvarníci Jindřich Štyrský, Toyen, sochař Vincenc Makovský, režisér Jindřich Honzl. Ke skupině se hlásili též výtvarníci Imre Forbáth, Katy King, Josef Kunstadt a spisovatel Jindřich Heisler. Jednalo se o dosti úzké a vnitřně dogmatické sdružení, které se nerozrůstalo a velmi záhy zaniklo. Oficiálně byla skupina rozpuštěna v březnu roku 1938 Vítězslavem Nezvalem, a to kvůli politickým roztržkám panujícím ve skupině. Neoficiálně skupina fungovala ještě do roku 1939, avšak po německé okupaci musela postupně svou činnost omezit. Mnoho výtvarníků a literátů, kteří se hlásili k surrealismu, nemělo možnost stát se členy skupiny, ale neoficiálně a poněkud roztroušeně sdružení surrealistů ještě nějakou dobu existovalo.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KOUBEK, Jiří. NeDeník: k 70. výročí založení Skupiny surrealistů v ČSR. 2., (tiskem 1.) vyd. Praha: "Le la" Genéve, 2007. ISBN 978-80-903884-0-6.https://www.idnes.cz/kultura/literatura/kniha-o-surrealismu.A140829_181555_literatura_ob

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.