Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Švandovo divadlo na Smíchově

Švandovo divadlo na Smíchově

Městem zřizovaná pražská činoherní scéna, sídlí v budově s dlouhou divadelní historií ve Štefánikově ulici.


Švandovo divadlo na Smíchově. ČTK/Černý Jan.
Podrobné informace

1881–1935, 2002–, Praha

Historie Švandova divadla na Smíchově sahá do druhé poloviny 19. století, kdy bylo z iniciativy Pavla Švandy ze Semčic staršího, ředitele známé divadelní společnosti, postaveno v dnešní pražské ulici Štefánikova Divadlo u Libuše. Divadlo bylo otevřeno 1. 10. 1881 operou Hubička od Bedřicha Smetany, který se představení osobně zúčastnil. V repertoáru převažovala představení určená pro lidové vrstvy, důležitá však byla také progresivní produkce realistických a naturalistických inscenací. Divadlo si zachovalo pokrokové tendence i po Švandově smrti, kdy jej vedli jeho příbuzní: výrazně dříve než ostatní scény zařadilo do repertoáru modernu a v roce 1921, již pod názvem Intimní divadlo, hostilo futuristickou skupinu Filippa Tommasa Marinettiho. Na konci 20. let byl dosavadní soubor rozpuštěn a prostory byly pronajaty Divadlu Vlasty Buriana a později Divadlu komiků Ference Futuristy a Járy Kohouta.

Roku 1945 zde začalo působit Realistické divadlo (později Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého). Od 50. let zahrnoval repertoár zejména budovatelské drama – protože divadlo se profilovalo v duchu socialistického realismu, bylo soudobou vládou výrazně prosazováno. V 80. letech převzal ředitelskou pozici Zdeněk Buchvaldek, za jehož působení se divadlo od realistického programu odklonilo. Tvorba této doby byla charakteristická progresivní dramaturgií Vlasty Gallerové a Michala Lázňovského a preferováním metod divadel studiového typu, což je patrné např. v režijní práci Karla Kříže a Miroslava Krobota. V roce 1992 byla scéna přejmenována na divadlo Labyrint a do uzavření v roce 1998, kdy začala jeho rekonstrukce, zde působil např. režisér Petr Lébl.

V roce 2002 bylo divadlo znovu otevřeno jako činoherní scéna s názvem Švandovo divadlo na Smíchově pod vedením ředitele Daniela Hrbka. V současné době má k dispozici dva jevištní prostory, a to velký sál a komorní studio. Divadlo nabízí představení s českými titulky pro neslyšící publikum a anglickými titulky pro diváky zahraniční.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
HRBEK, Daniel. Budování divadla. 1. vyd. V Praze: Kant pro AMU, 2009. 164 s., [28] s. obr. příl. Disk. Velká řada; sv. 12. ISBN 978-80-7437-012-0.
KAZDA, Jaromír. Realistické divadlo?: 1945-1991. Vyd. 1. Praha: Pražská tisková kancelář, 2005. 200 s. ISBN 80-239-3407-4.
O divadle. In: Švandovo divadlo na Smíchově [online]. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.svandovodivadlo.cz/o-divadle.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.