Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Svatopluk (kníže)

Svatopluk (kníže)

Velkomoravský kníže v letech 871–894. Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše svého největšího územního rozsahu.


Svatopluk – sgrafito z let 1900–1901 na prostějovském zámku. Autor fotografie: Michal Malas, licence CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svatopluk_I.jpg
Podrobné informace

*Není známo – 894

Svatopluk byl synovcem knížete Rostislava. Patrně od konce 50. let 9. století ovládal nitranské knížectví, které bylo součástí Velkomoravské říše. Po franském vojenském vpádu v roce 869 namísto spojenectví s Rostislavem uzavřel s Franky separátní mír. Rostislav se pokusil za trest svého synovce zlikvidovat, Svatopluk jej však místo toho zajal a vydal Frankům.

Východofranská říše se následně pokusila ovládnout Moravu přímo, čelila zde však povstání, které hodlala zlomit dosazením Svatopluka na trůn. Svatopluk však namísto toho přeběhl na stranu Moravanů, nechal se prohlásit knížetem a překvapivým útokem franské vojsko porazil. Během krátké doby pak dokázal obnovit pozice, jaké měla Velkomoravská říše za Rostislavovy vlády, a v roce 874 uzavřít s východofranským králem mír, jímž urovnal vzájemné vztahy. Do poloviny 80. let rozšířil moravskou svrchovanost na území podél řek Tisy, Visly a v Panonii. Podřízena mu byla také knížata v Čechách, do jejichž čela dosadil Bořivoje I. z rodu Přemyslovců, a kmeny Lužických Srbů. Velkomoravská říše tak dospěla ke svému největšímu územnímu rozsahu.

V roce 880 dosáhl vytvoření samostatné moravské církevní provincie v čele s  arcibiskupem Metodějem. Bulou Industriae Tuae byla Morava prohlášena za léno papežského stolce, čímž byla fakticky potvrzena její nezávislost. Zároveň však Svatopluk pod vlivem papeže a franských kněží vyhnal v roce 885 ze země Metodějovy žáky, čímž se na Moravě s konečnou platností prosadila latinská liturgie. Svatoplukovo postavení však těmito boji nebylo otřeseno a až do jeho smrti v roce 894 zůstávala Velkomoravská říše významnou mocností aktivně zasahující do tehdejší středoevropské politiky. Některé prameny přiznávají Svatoplukovi dokonce královský titul, není však jasné, zda se jako král skutečně označoval.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK, Jan; PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha ; Litomyšl: Paseka, 1999. 800 s. ISBN 80-7185-265-1

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.