Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Terezín

Terezín

Židovské ghetto fungující jako koncentrační tábor, umístěné za doby protektorátu Čechy a Morava ve stejnojmenném městě. Nacisté zde shromažďovali židovské obyvatelstvo před jeho deportací do vyhlazovacích táborů.


Letecký pohled na Terezín (Malá pevnost, Národní hřbitov, Památník). ČTK/Zavoral Libor.
Podrobné informace

Terezín je pevnostní město v severních Čechách situované na řece Ohři. Ta ho rozděluje na dvě části, zvané Velká pevnost a Malá pevnost. Pevnost zde byla založena na konci 18. století Josefem II. a pojmenována na počest jeho matky Marie Terezie. Patřila k typu bastionových opevnění. K obranným účelům nikdy využita nebyla, a i proto se dodnes zachovala v dobrém stavu. Je to důležitá kulturní a historická památka tohoto regionu. Pevnost také častokrát sloužila jako vězení.

Za doby druhé světové války byla věznice v pevnosti pod správou gestapa a byli zde drženi političtí vězňové. V roce 1941 vzniklo v jiné části terezínské pevnosti židovské ghetto. To se postupně rozšiřovalo, a civilní obyvatelstvo Terezína muselo proto město opustit. Z města se o rok později stalo tzv. otevřené ghetto, ve kterém byli Židé ubytováni i v civilních budovách a mohli se po městě omezeně pohybovat. Přednostně sem byli posíláni staří lidé a známé osobnosti židovského původu. Transporty, které odtud odjížděly do vyhlazovacích táborů, se držely v tajnosti, a zdejší ghetto bylo dokonce využíváno k propagandistickým účelům. Z terezínského ghetta bylo transportováno 88 135 lidí, přežilo z nich jen asi 3 600. Podmínky v samotném ghettu byly ale nelidské, z více než 150 000 lidí, kteří jím prošli, zemřelo do konce druhé světové války přibližně 118 000. Terezín byl osvobozen na konci druhé světové války bez boje.

Dnes se v Terezíně nachází velké množství kulturních objektů spadajících pod správu organizace Památník Terezín, která zachovává památku na oběti terezínského ghetta. Komplex byl prohlášen za národní kulturní památku a jeho součástí Muzeum ghetta, Malá pevnost, která je zároveň hlavním sídlem organizace, modlitebna z období druhé světové války, židovský hřbitov, krematorium a další objekty.

Použité zdroje
Oficiální webové stránky města Terezín [online]. Oficiální webové stránky města Terezín: [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: http://mestoterezin.cz/
Pevnost Terezín [online]. Pevnost Terezín: ©2003 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: http://fort-terezin.cz
Památník Terezín [online]. Památník Terezín: ©2017 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.pamatnik-terezin.cz
CHLÁDKOVÁ, Ludmila. Terezínské Ghetto. Praha: Kejřová Jitka - V Ráji: 2005, 54 stran. ISBN 80-86758-18-4
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Terezín [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.