Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Tichá pošta

Tichá pošta

Zábavná skupinová hra, kterou zná téměř každé české dítě. Narážky na ni se objevují také v každodenních rozhovorech dospělých.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Tichá pošta je velmi rozšířená hra s ekvivalenty po celém světě. V českém prostředí se moderněji nazývá také fax nebo telefon. V dětském kolektivu se hraje s cílem rozvíjet spolupráci mezi dětmi, ale také pouze pro zábavu. Princip hry spočívá v tom, že skupina hráčů utvoří řadu, v níž se předává nějaká informace – slovo nebo celá věta. První hráč si vymyslí libovolnou větu, nevysloví ji však nahlas, nýbrž  ji pošeptá hráči vedle sebe tak, aby ji ostatní neslyšeli. Ten slyšená slova šeptem předá dalšímu hráči v té podobě, jak je slyšel, a takto informace postupně putuje až na konec řady. Poslední hráč v řadě nakonec vysloví nahlas verzi, která k němu doputovala, a skupina porovná původní sdělení s výsledkem, který bývá obvykle zdeformovaný a často také nesmyslný nebo směšný. Poté se poslední hráč v řadě přesune na její začátek a vymyslí další větu, kterou pošle stejným způsobem dál. Cílem hry je doručení zprávy v nezměněné podobě, to se však obvykle nepodaří. Hra existuje v různých variacích. Lze například zvětšit rozestupy mezi hráči a použít pro přenos informací ucelený příběh. Místo mluvení lze také psát prstem na záda jedno slovo nebo překreslovat na papíře nějaký obrázek.

Sousloví tichá pošta se používá v běžné komunikaci nejčastěji jako ustálené slovní spojení, které upozorňuje na vysokou pravděpodobnost zkreslení informací, jsou-li předávány skrze prostředníky. Označení tichá pošta též  může být odkazem k situacím, které využívají zákulisní způsoby komunikace, a navozuje představu šeptaných tajností či rychlého šíření informací neoficiální cestou.

Použité zdroje
BEDNÁŘ, Vojtěch. Virální šeptanda. In: Lupa.cz [online]. 7. 6. 2010 [cit. 11. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/viralni-septanda/
KAVKOVÁ, Alice. Retrohraní: přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily. 1. vydání. Brno: CPress, 2019. 207 stran. ISBN 978-80-264-2787-2.
SKÁCELOVÁ, Lenka, et al. Metodika práce s dětmi na 1. Stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu. Praha: Univerzita Karlova – TOGGA, 2012. ISBN 978-80-7476-007-5.
Tichá pošta. In: Hranostaj.cz [online] [cit. 11. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.hranostaj.cz/hra1249
ŽABŽA, Petr. Hra na tichou poštu… In: Lidovky.cz [online]. 23. 3. 2011 [cit. 11. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/noviny/hra-na-tichou-postu.A110323_000080_ln_noviny_sko

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.