Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Tramvaj Tatra T6A5

Tramvaj Tatra T6A5

Tramvaj vyráběná v letech 1991–1998 a na českém území provozovaná v Praze, Brně a Ostravě. V 1. polovině 90. let 20. století pomohla v těchto městech modernizovat tramvajový vozový park.

 


Senovážné náměstí, 8601. Autor: Honza Groh (Jagro), licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20005482#/media/File:Senovážné_náměst%C3%AD,_8601.jpg
Podrobné informace

Tramvaj T6A5 byla vyráběna v letech 1991–1998 pražským závodem ČKD Tatra. Je to jednosměrný čtyřnápravový tramvajový vůz s možností jízdy jednoho vozu nebo soupravy dvou motorových vozů, popřípadě soupravy složené z jednoho či dvou motorových vozů a jednoho vlečného vozu typu B6A5. Jeden vůz pojme až 115 cestujících a má standardní vysokou podlahu. Tramvaje z různých výrobních sérií se od sebe mírně odlišují, například uspořádáním sedadel nebo technickým řešením dveří. V Česku je typ T6A5 ve službách tramvajových provozů v Praze, Brně a Ostravě, na Slovensku v Košicích a Bratislavě.

V 80. letech 20. století začal být provoz tehdy nejrozšířenějších tramvají typu T3 (vyráběného v letech 1960–1976) nehospodárný. ČKD Tatra sice již vyráběla různé podtypy novějších tramvají T5 a T6, ty však byly vyváženy mimo Československo, protože pro tuzemské provozy nebyly z různých důvodů vhodné, ostatně pro ně nebyly ani konstruovány. S výjimkou tříčlánkové kloubové tramvaje KT8D5 (sériově vyráběné v letech 1986–1993) byly československé tramvajové provozy ještě v závěru 80. let 20. století zásobovány mírně upravenými, avšak již zastaralými tramvajemi, vycházejícími z původního typu T3. Konkrétně šlo o tramvaje T3SU, určené především pro sovětské provozy (československým městům byly dodávány v letech 1982 a 1983), a T3SUCS (vyráběné v letech 1983–1989), přizpůsobené pro využití v Československu. Takové řešení však bylo zvoleno jako nouzové. Na přelomu 80. a 90. let 20. století se závodu ČKD Tatra podařilo vyvinout tramvaj typu T6A5, která městům, ve kterých byla nově provozována, přinesla značné omlazení vozového parku.

První dva prototypy byly vyrobeny v roce 1991 a do konce téhož roku bylo prvních 15 kusů odesláno do Bratislavy, která se tak stala prvním provozovatelem tramvají T6A5. Dodávky do různých českých a slovenských měst trvaly do roku 1998, posledním odběratelem se stal pražský dopravní podnik. Přestože tramvaje T6A5 jsou stroje relativně mladé, na rozdíl od tramvají typu T3 nedochází k jejich výrazným rekonstrukcím a jsou postupně vyřazovány. Některé z vyřazených tramvají našly nové využití v zahraničí, větší množství tramvají T6A5 tak bylo například v letech 2016 a 2017 prodáno do bulharské Sofie.

 

 

Použité zdroje
Pražské „té šestky“ míří do Sofie. In: Československý dopravák [online]. 01. 07. 2016 [cit. 25. 8: 2020]. Dostupné z: http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2016/7/1/prask-t-estky-m-do-sofie

Tatra T6A5. IN: Tramvaje.net [online]. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://tramvaje.net/tramvaje-vyrobene-v-cr/ckd-tatra-praha/tatra-t6a5

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.