Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
TransForum

TransForum

Občanské sdružení zastupující zájmy transsexuálních lidí, první organizace tohoto typu v České republice a východní Evropě vůbec.


Podrobné informace

TransForum bylo založeno 15. 5. 1998. Ministerstvo vnitra České republiky však dlouho návrhy na uznání spolku ignorovalo, sdružení tak získalo oficiální ráz až v roce 2002, kdy byla žádost schválena.

Původně se spolek pravidelně scházel v prostorách žižkovské hospody a ještě v době před získáním oficiálního statusu rozvíjel velice aktivní činnost. K nejdůležitějším aktivitám TransFora patří především tlak na předoperační komise, které žadatelům o změnu pohlaví z mnoha důvodů prodlužují dobu vyšetřování a oddalují schválení jejich žádostí. Sdružení začalo brzy po svém vzniku organizovat též osvětové a vzdělávací mise se snahou informovat veřejnost o tom, čím vlastně transsexualita ve skutečnosti je. Při realizaci tohoto programu vznikl časopis Téčko, jenž byl nakonec publikován ve třech číslech. Mezi další
aktivity spolku lze zařadit i šíření informačních letáků nebo spolupráci na přípravě antidiskriminačního zákona. TransForum pořádalo také ceny Transpřítel, udělované za pomoc a podporu transsexuální komunitě – proběhly však dva ročníky, a to v letech 2000 a 2001. Po roce 2002 se cena Transpřítel změnila na Výroční ceny TransFora a mezi laureáty patří mj. organizátoři festivalu Apriles.

Hlavním cílem sdružení je vytvoření přátelského a důvěrného prostoru pro transsexuály, jejich blízké, rodiny a přátele. Chce bojovat proti diskriminaci a předsudkům, jež stále ještě ve veřejném mínění platí. Zajišťuje také podporu po všechny, kteří čelí pocitu samoty a ohrožení a poskytuje jim psychologickou, sociální, právní či lékařskou pomoc.

Použité zdroje
http://www.translide.cz/transforum

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.