Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Václav Hollar

Václav Hollar

Rytec a kreslíř, jeden z nejvýznamnějších evropských grafiků a ilustrátorů, který vynikal svým talentem, pílí a dokonale provedenou realistickou prací. Byl uznáván především v Anglii.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*13. 7. 1607 Praha – 25. 3. 1677 Londýn, Anglie

Život Václava Hollara, též známého jako Wenceslaus Hollar, je obklopen legendami, které zatím nejsou ověřeny. Místo práv se rozhodl studovat umění a již v roce 1627 odešel do Frankfurtu nad Mohanem, odtud do Štrasburku a do Kolína nad Rýnem. Spolu s hrabětem Thomasem Howardem z Arundelu odcestoval do Londýna, kde se usadil natrvalo a kde pracoval v Arundelově domě. Velmi záhy se stal úspěšným a vyhledávaným rytcem. V Londýně pracoval i na jiných zakázkách, které ho zajišťovaly finančně. Po odjezdu hraběte z Anglie krátce působil na královském dvoře. Když vypukla občanská válka, přestěhoval se do Antverp, kde pracoval opět u lorda Arundela. V roce 1668 podnikl studijní cestu do Maroka a vytvořil zde rytiny opevnění v Tangeru. Zbytek života strávil v Anglii, v níž však navždy zůstal cizincem a nikdy nedosáhl vysněného postavení, které by odpovídalo jeho talentu a dokonalosti odvedené práce. To se odráželo na odměně, kterou za své rytiny dostával. Nakonec zemřel v chudobě. Byl pohřben v Londýně v kapli sv. Markéty ve Westminsteru.

Hollarovo rozsáhlé dílo se vyznačuje mimořádnou kvalitou grafického provedení a žánrovou různorodostí. Jeho díla, nejčastěji provedená v technice leptu, jsou precizním zobrazením reality, která postrádá typickou barokní divadelnost. Hollarova raná tvorba byla ovlivněna dílem Albrechta Dürera, jehož rytiny často kopíroval. Během svého pobytu v Antverpách vytvářel četné kopie obrazů od jiných významných mistrů. K Hollarovým vrcholným dílům patří kresby krajiny a městských panoramat. Vytvářel také portréty, mapy, grafické návrhy kostýmů a rytiny zvířat. Jeho dalším významným dílem z roku 1674 je cyklus vyobrazení holandských obchodních a válečných lodí. Hollar pracoval na ilustracích k vydávaným antickým textům a byl rovněž vyhledávaným autorem kreseb s vědeckým zaměřením. Během svého života vytvořil nespočet rytin a ilustrací, návrhů a kreseb, z toho více než 2740 rytin je uchováno v Britském muzeu a v zámecké knihovně ve Windsoru.

 

 

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Dobrá kočka, která nemlsá: Wenceslaus Hollar Bohemus. 2. vyd. Praha: Odeon, 1976. 253, [3] s. Klub čtenářů; Sv. 389.
RICHTER, Stanislav. Václav Hollar: umělec a jeho doba 1607-1677. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1977. 192, [4] s.
TINDALL, Gillian. Muž, který nakreslil Londýn: životní příběh Václava Hollara. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 274 s. ISBN 978-80-204-1710-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.