Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman

Český architekt, malíř, kreslíř, designér a významný scénograf, který položil základy české moderní scénografie.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*6. 2. 1884 Jičín – 28. 8. 1964 Praha

 

Vlastislav Hofman absolvoval českou techniku v Praze (dnes ČVUT), kde navštěvoval kurzy Josefa Schulze, Josefa Fanty a Jana Kouly. Byl členem umělecké skupiny Tvrdošíjní, Spolku výtvarných umělců Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Spolupracoval s výtvarným družstvem Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze). Účastnil se řady mezinárodních výstav (Paříž, Milán) a architektonických soutěží. Byl teoretikem a kritikem architektury, věnoval se také teorii scénografie a byl divadelním kritikem. Často přispíval do českých i zahraničních odborných časopisů (např. Volné směry, Jeviště, Umělecký měsíčník, Styl, Stavba, Veraikon, Der Sturm, Die Aktion).

V architektuře Hofman vynikal svými osobitými kubistickými návrhy, z nichž velká část nebyla nikdy realizována. Ve své době byl jako architekt bohužel nedoceněný. Z realizovaných projektů jsou významné pražské mosty (Jiráskův a Štefánikův) a lávky (na Slovanský ostrov a Dětský ostrov). Projektoval Ďáblický hřbitov v Praze a dnes již zbořené krematorium v Moravské Ostravě.

Hofman položil základy české moderní scénografie. Spolupracoval s významnými režiséry své doby (např. Karel Dostál, Karel Hugo Hilar, Jan Bor aj.). Pracoval na jevištních výpravách, navrhoval divadelní kostýmy a další divadelní rekvizity pro Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Stavovské divadlo a Státní divadlo v Brně. Ve svých jevištních výpravách využíval dosud nepoužívané dynamické osvětlení a trojrozměrně chápanou otočnou scénu namísto plochých kulis. Hofman byl všestranným umělcem. Kromě architektury a scénografie se věnoval užitému umění – navrhoval nábytek, sklo, keramiku. Byl vynikajícím kreslířem a typografem, zabýval se též knižní ilustrací.

Použité zdroje
HOFMAN, Vlastislav, NEŠLEHOVÁ, Mahulena, ed. a PELIKÁNOVÁ, Gabriela. Vlastislav Hofman (1884-1964): pocta invenci = a tribute to invention. Překlad Adrian Dean. V Ostravě: Galerie výtvarného umění, 2017. 151 stran. ISBN 978-80-87405-42-0.
HOFMAN, Vlastislav. Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby. Praha: Svaz československých výtvarných umělců, 1960. 28 stran.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
NEŠLEHOVÁ, Mahulena, HILMERA, Jiří a ŠVÁCHA, Rostislav. Vlastislav Hofman. 1st ed. Prague: Vlastislav Hofman Society in collaboration with Institute of Art History at the Academy of Sciences, 2005. 437 s. ISBN 80-903549-1-2.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.