Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Wiehlův dům

Wiehlův dům

Jedna z nejpozoruhodnějších novorenesančních staveb v Praze. Vyniká svými umělecky bohatými fasádami, výtvarnou výzdobou a uměleckoprůmyslovými detaily interiéru.


ČTK/Thomová-Mauerová Judita.
Podrobné informace

dokončení 1896

 

Wiehlův dům je umístěn na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. Stavba domu probíhala v letech 1895–1896 podle návrhu jeho majitele architekta Antonína Wiehla, který budovu pojal v novorenesančním stylu. Během života využíval Antonín Wiehl dům ke svému vlastnímu bydlení a jako kancelář. Měl zde umístěnu svou knihovnu a další umělecké sbírky, které na sklonku života často prezentoval odborníkům a širší veřejnosti. Podle poslední vůle architekta přešel dům po jeho smrti do majetku České akademie věd a umění (dnešní Akademie věd České republiky). Nyní zde sídlí nakladatelství Academia. Wiehlův dům byl roku 1958 vyhlášen kulturní památkou. V 60. letech 20. století prošel během budování podchodu a metra přestavbou. V roce 2016 byla stavba včetně hodnotné výzdoby interiéru a exteriéru detailně rekonstruována. Jsou zde umístěny kavárna, obchody, kancelářské místnosti a byty.

Stavba má dvě křídla a pět nadzemních podlaží, je ukončena sedlovou střechou s osmihrannou věžičkou s cibulovou bání. Průčelí je vyzdobeno etážovými štíty a vikýři. Na fasádách je náročná fresková výzdoba, jejímiž autory jsou malíř Mikoláš Aleš a architekt Josef Fanta. Malby pokrývají kromě přízemí a části prvního patra téměř celé průčelí, budova je zdobena rovněž sgrafity a sochařskými prvky. Objevují se tu kartuše, festony, florální dekor, ornamenty, figury lidí a hudební nástroje. Tematicky jsou znázorněny alegorie ctností, lidová pořekadla, historické události a slovanská mytologie. Velmi cenná je rovněž výzdoba interiéru.

Použité zdroje
BUKAČOVÁ, Irena. Antonín Wiehl. Plasy: Město Plasy, 2010. [52] s. Tilia plassensis; sv. 7. ISBN 978-80-254-8282-7.
HRUBEŠ, Josef a HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí--. Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2000- . sv. ISBN 80-200-0040-2.
PELC, Vít. Výzdoba pražských nájemních domů v poslední třetině 19. století a na počátku století dvacátého. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Roman PRAHL.
Wiehlův dům. In: Národní památkový katalog [online]. [cit. 2. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/weihluv-dum-15463087.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.