Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Dobříš

Zámek Dobříš

Pozdně barokní zámek ve stejnojmenném městě ve Středočeském kraji. Patří k nemnoha ukázkám zámecké architektury, která se v Čechách pokoušela navázat na velkorysé francouzské vzory.


Zámek Dobříš – Autor: Tango5 Jiri Kotrbacek, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZamekDobris_small.jpg
Podrobné informace

První zámek v Dobříši postavil nedaleko staršího panovnického hradu rod Mansfeldů jako nové rodové sídlo. Podobu této stavby neznáme, ví se pouze, že na počátku 18. století byla upravována za přispění Františka Maxmiliána Kaňky. Hrabě Jindřich Pavel Mansfeld dal v letech 1745–1765 přebudovat zámek ve velkorysém stylu podle francouzských vzorů, aby jej tak přiblížil Versailles či vídeňskému Schönbrunnu. Plány vypracoval nejspíše francouzský architekt Jules-Robert de Cotte mladší a Ital Giovanni Niccolò Servandoni, původní projekt však byl během realizace značně upraven domácími architekty. Sňatkem Mansfeldovy dcery Anny Marie Isabely s Gundakarem Františkem Colloredem vznikl nový rod Colloredo-Mannsfeldů, který zámek spravuje do dnešních dnů.

Zámek má podobu trojkřídlé budovy postavené kolem obdélného dvora a svým stylem se blíží pozdnímu baroku s prvky klasicismu. Plošně strukturované fasády jsou členěny řadou pilastrů, zatímco charakteristickou siluetu stavby dotvářejí mansardové střechy s kulatými vikýři. V interiéru se zachovaly některé rokokové místnosti s původní štukovou výzdobou a freskami, další prostory jsou pak zařízeny v klasicistním stylu. Pod hlavním sálem lze skrze tzv. sallu terrenu vstoupit do mimořádně zachovalého francouzského parku, který se odvolává na tradici velkoryse založených parků ve Versailles. Zdobí jej početné sochy a velká kašna z dílny Ignáce Františka Platzera z let 1760–1769. Významnou součástí zámeckého areálu je také oranžerie, která zahradu uzavírá a tvoří, podobně jako je tomu ve vídeňském Schönbrunnu, pohledový protipól zámku. Na francouzskou část zahrady navazuje rozlehlý krajinářský park.

Použité zdroje
DAVID, Petr a SOUKUP, Vladimír. Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 424 s. ISBN 978-80-242-4226-2.
KOTALÍK, Jiří T. Architektura barokní. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. 255 s. ISBN 80-86161-34-X.
PEČENÝ, Pavel. Zámek Dobříš. 1. vyd. [Praha]: Vinland, 2012. 51 s. ISBN 978-80-904773-1-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.