Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Moravský Krumlov

Zámek Moravský Krumlov

Renesanční zámek ve stejnojmenném městě v Jihomoravském kraji. Patří k nejstarším příkladům arkádového zámku v českých zemích.


Zámek Moravský Krumlov. ČTK/Šálek Václav.
Podrobné informace

Na místě moravskokrumlovského zámku stál již od 2. poloviny 13. století čtyřkřídlý gotický hrad, založený nejspíše Přemyslem Otakarem II. V letech 1557–1562 jej tehdejší majitelé, páni z Lipé, nechali přebudovat na pohodlné renesanční sídlo podle plánů italského architekta Leonarda Gara z Bissone. Vznikla na svou dobu velmi moderní a elegantní stavba s dosud nevídaným arkádovým ochozem, který po vzoru florentských městských paláců umožňoval propojení jednotlivých místností interiéru. Po porážce českého stavovského povstání bylo moravskokrumlovské panství pánům z Lipé zabaveno a přešlo do majetku rodu Lichtenštejnů. V průběhu třicetileté války byl zámek v roce 1645 poškozen a vydrancován švédskými vojsky. Výraznými úpravami prošel především v 18. století, kdy byla barokně upravena vstupní fasáda, interiéry a odstraněna jedna ze dvou zbývajících hradních věží. V roce 1945 byl na základě Benešových dekretů zestátněn. Pobyt armády, úřadů a nepovedená privatizace po roce 1989 se značně podepsaly na jeho dnešním neutěšeném stavu. V současnosti se v zámku nacházejí především expozice moderního umění.

Zámek si uchoval půdorys staršího hradu, z něhož přejal i čtverhrannou věž na jihozápadním nároží. Vnitřní dvůr je obepnut ze tří stran arkádovým ochozem, zatímco čtvrtá, východní strana je uzavřena zdí. Ve shodě s antickým požadavkem odlehčení hmoty směrem vzhůru jsou sloupy arkád v každém ze tří pater provedeny v jiném řádu – od „těžkého“ toskánského v přízemí přes jónský v prvním a „nejlehčí“ korintský v druhém patře. Unikátním prvkem je vstupní schodiště stoupající kolem vlastního otevřeného arkádového dvorku, ze kterého jsou při cestě k hlavním zámeckým sálům působivé výhledy. Interiéry zámku byly během 20. století několikrát zdevastovány a z jejich výzdoby se zachovaly pouze zbytky.

Použité zdroje
Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno: Muzejní vlastivědná společnost pro Město Český Krumlov, 2009.
Muchka, I.P. 10 století architektury: architektura renesanční. Praha: Správa Pražského hradu, DADA, 2001.
David, P. Soukup, V. Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Knižní klub, 2013.
Šamánková E. Architektura české renesance. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.