Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Roudnice nad Labem

Zámek Roudnice nad Labem

Raně barokní zámek ve stejnojmenném městě v Ústeckém kraji, který se dochoval v téměř původní podobě. Bývá uváděn jako čtvrtý největší zámek na území České republiky.


Roudnice nad Labem. Autor: Harke, licence CC BY-SA 1.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roudnice_nad_Labem_-z%C3%A1mek.jpg
Podrobné informace

Předchůdcem roudnického zámku byl románský hrad z poslední čtvrtiny 12. století, který sloužil jako letní sídlo pražských biskupů. Na jeho místě zahájil v roce 1652 vévoda Václav Eusebius z Lobkovic výstavbu moderního barokního zámku, který se po dokončení stal hlavním sídlem chlumecké větve rodu. Stavbu postupně projektovali italští architekti Pietro Colombo, Francesco Caratti, Carlo Orsolini a Antonio della Porta. Ačkoliv byla dokončena již v roce 1684, zařizování a výzdoba více než 200 místností se protáhla až do prvních desetiletí 18. století. Během 20. století byl zámek Lobkovicům dvakrát zabaven – nejprve německými okupanty, poté československým komunistickým režimem, který zde zřídil vojenskou hudební školu a kanceláře vojenské správy. Po roce 1989 získali příslušníci rodu značně zdevastovaný areál zpět a od té doby probíhá jeho postupná obnova.

Zámek je tvořen třemi mohutnými křídly, obíhajícími kolem obdélníkového nádvoří. Vnější i nádvorní fasády zdobí nepřerušované řady vysokých pilastrů, typických pro rané baroko. Novinku, převzatou z francouzských městských paláců, představuje výrazně nižší čtvrté křídlo s věží a vstupní branou. Celý vnitřní prostor zámku vyplňuje dvojice monumentálních schodišť, kterými je možné dostat se od brány přímo do obytných prostor. Na mnoha místech se v interiéru zachovala štuková výzdoba, v zámecké kapli též fresky z druhé poloviny 17. století. Pod severozápadní terasou zámku se dosud nacházejí zbytky původního románského hradu, včetně obvodových zdí, věžic a klenutého sálu.

Použité zdroje
DAVID, Petr a SOUKUP, Vladimír. Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 424 s. ISBN 978-80-242-4226-2.
KOTALÍK, Jiří T. [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. 255 s. ISBN 80-86161-34-X.
MACEK, Petr, BIEGEL, Richard a BACHTÍK, Jakub. Barokní architektura v Čechách. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 767 stran. ISBN 978-80-246-2736-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.