Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Značení hnacích železničních vozidel od 1. 1. 1988

Značení hnacích železničních vozidel od 1. 1. 1988

Značení českých hnacích železničních vozidel platné od roku 1988 do současnosti. Předcházelo mu tzv. Kryšpínovo označení lokomotiv. Od roku 2006 je doplněno dalším, společným evropským značením.

 


Lokomotiva řady 163, stanice Týniště nad Orlicí. Autor: Vít Javůrek, licence Public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Týniště_nad_Orlic%C3%AD_-_163.jpg#/media/File:Týniště_nad_Orlic%C3%AD_-_163.jpg
Podrobné informace

Po opuštění původního, tzv. Kryšpínova označení lokomotiv, platného od roku 1925, bylo nové značení zavedeno k 1. 1. 1988 na základě doporučení Mezinárodní železniční unie a v zásadě je platné dodnes. Toto značení obsahuje sedm číslic, přičemž první prozrazuje trakci vozidla. Význam číslic od 0 do 9 je následující:

 

0 – vložený, nemotorový vůz

1 – elektrická stejnosměrná lokomotiva

2 – elektrická střídavá lokomotiva

3 – elektrická vícesystémová lokomotiva

4 – elektrická stejnosměrná jednotka

5 – elektrická střídavá jednotka

6 – elektrická vícesystémová jednotka

7 – motorová lokomotiva

8 – motorový vůz

9 – řídicí vůz

 

Druhá a třetí číslice označuje typovou řadu. Tři číslice následující po nich jsou evidenčním číslem a poslední, sedmá číslice je kontrolní. Ta se vypočítá tak, že z prvních šesti číslic se každá lichá pozice vynásobí jedničkou a každá sudá dvojkou. Pokud vyjde dvouciferný součin, musí se dále provést ciferný součet. Po sečtení získaných čísel se vzniklý součet odečte od nejbližší vyšší desítky a výsledná číslice je kontrolní.

 

Lokomotiva 163 076-3 je tedy elektrická stejnosměrná lokomotiva evidenčního čísla 076a její kontrolní číslice se vypočítá následujícím způsobem:

 

1 x 1 = 1

6 x 2 = 12, tj. 1 + 2 = 3

3 x 1 = 3

0 x 2 = 0

7 x 1 = 7

6 x 2 = 12, tj. 1 + 2 = 3

 

Po sečtení výsledných číslic, tedy 1 + 3 + 3 + 0 + 7 + 3vyjde výsledek 17. Nejbližší vyšší desítka je 20, a pokud se od ní odečte 17, vyjde kontrolní číslice 3.

 

Od roku 2006 je národní značení doplněno dalším, společným pro všechny země Evropské unie. To je uvedeno vždy na boku vozidla a jeho pět číslic předchází nadále platnému národnímu značení.

První číslice je 9 a určuje, zda se jedná o hnací vozidlo či ucelenou jednotku. Druhá číslice blíže určuje druh vozidla. Konkrétní význam je následující:

 

0 – historické vozidlo

1 – elektrická lokomotiva

2 – dieselová lokomotiva

3 – elektrická jednotka vysokorychlostní

4 – elektrická jednotka s výjimkou vysokorychlostních

5 – dieselová jednotka

6 – přípojný vůz

7 – elektrická lokomotiva posunovací

8 – motorová lokomotiva posunovací

9 – vozidlo údržby

 

Třetí a čtvrtá číslice označuje domovský stát železnice. Česká republika má přidělenodvojčíslí 54. Pátá číslice je volitelná v rozsahu 0–8 a vždy je vypočtena tak, aby jak u původního národního označení, tak u nového byly shodné kontrolní číslice. Před číselným označením je uvedena podtržená zkratka země registrace vozidla a nepodtržená zkratka provozovatele. Příklad celého takového označení je tedy CZČD 94 54 1 471 032-3.

 

Použité zdroje
ROUBAL, Martin. Nové číselné značení hnacích vozidel, přípojných, vložených a řídicích vozů. In: Internet archive [online]. 10. 6. 2007 [cit. 25: 8. 2020]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20070610220107/http://www.cd.cz/static/old/NEW/TCD2007/7_22ciso.htm

Značení hnacích vozidel. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/page-znaceni.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.