Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Koule (časopis)

Jeden z prvních československých komiksových časopisů určený starším dětem a mládeži. Vycházel mezi lety 1926 a 1928 na novinovém papíře s mnoha obrázky a obrázkovými seriály.

Kouřim

Historické městečko v okrese Kolín ve středních Čechách s 1 900 obyvateli. Nachází se pod významným hradištěm Stará Kouřim. Je zde mnoho cenných památek, jako jsou unikátní městské hradby, chrám sv. Štěpána se zvonicí či skanzen lidové architektury.

Jiří Kovanda

Významný současný malíř evropského měřítka, konceptuální umělec, performer, překladatel a vysokoškolský pedagog.

Magdalena Kožená

Mezzosopranistka a „první dáma barokní opery“. Patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. Neúnavná propagátorka české hudby a kultury. Od roku 2003 rytířka Řádu umění a literatury Francouzské republiky.

Ivan Král

Český rocker, baskytarista, hudební skladatel, zpěvák a producent působící převážně ve Spojených státech amerických.

Emil Králíček

Výrazný a velmi pozoruhodný architekt začátku 20. století, jehož jméno zůstávalo dlouho neznámé a jehož projekty vytvořené především pro pražské centrum byly anonymní nebo se připisovaly jiným architektům.

Královské věnné město

Historické označení pro městské opevněné sídlo, které odkazovali panovníci svým královským manželkám jako určitý typ titulárního daru.

Království české

Státní útvar v čele s králem, který existoval na území Čech v letech 1198–1918 a po staletí tvořil jádro českého státu.

Karel Kramář

První premiér Československé republiky.

Kraslice

Malované vejce, jímž jsou koledníci obdarováváni na Velikonoční pondělí.

Krásná jizba

České uměleckořemeslné sdružení fungující v oblasti bytové kultury, jehož cílem byl prodej esteticky hodnotných bytových doplňků a propagace moderního funkcionalistického designu.

Jaromír Krejcar

Jeden z nejvýznamnějších představitelů české avantgardy, architekt, designér a pedagog, který svou tvorbou předznamenal nový styl v architektuře high-tech.

Krematoria v české architektuře

Stavby vznikající od konce 19. století a umožňující provedení kremace. Tato zařízení získala na českém území velkou podporu a kremace se tak stala běžným způsobem pohřbívání.

Rudolf Kremlička

Český malíř, kreslíř a grafik, významná osobnost českého moderního malířství 20. století. Jeden z vůdčích členů umělecké skupiny Tvrdošíjní. Dosáhl velkého uznání a úspěchu ještě za svého života.

Kristiánova legenda

Latinský spis o počátcích křesťanství a o prvních českých světcích. Dnes patří k nejdůležitějším zdrojům poznání raného českého státu.

Krnov

Město s více než 23 tisíci obyvateli ve Slezsku v Moravskoslezském kraji při hranicích s Polskem. V minulosti prodělalo díky textilnímu průmyslu bouřlivý rozvoj, na konci druhé světové války však bylo těžce poškozeno. Přesto si zachovalo řadu cenných památek, zejména pak moderní architektury.

Jiří Kroha

Významný představitel české moderní architektury meziválečného a poválečného období, kromě architektury se zabýval designem, scénografií, malířstvím, byl také pedagogicky činný.

Kroměříž

Okresní město s téměř 29 tisíci obyvateli na střední Moravě ve Zlínském kraji, v minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů, kteří nechali přestavět zdejší zámek a vybudovat dvě hodnotné zahrady. Všechny tři památky byly zapsány do seznamu UNESCO.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Komplex raně barokního zámku se světově proslulými zahradami ve městě Kroměříž, zapsaný jako součást světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Představuje výjimečně celistvě zachovanou ukázku raně barokní reprezentativní rezidence.

Kronika Václava Hájka z Libočan

Nejznámější dějepisné humanistické dílo, vyšlo roku 1541. Kronika byla velmi oblíbená u čtenářů hlavně díky použití češtině blízké lidové řeči.

Zobrazeno 781 - 800 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.