Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Matyáš Korvín

Uherský král v letech 1458–1490, od roku 1469 také král český. Jeden z nejslavnějších uherských panovníků, který zároveň více než 30 let vládl v českých zemích jako protikrál Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.

Maxmilián II.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1564–1576, známý především svou náboženskou tolerancí.

Tereza Maxová

Přední česká modelka mezinárodního renomé, filantropka, zakladatelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Josef a Emanuel Maxovi

Českoněmečtí sochaři, autoři náhrobků, monumentálních soch, pomníků a portrétů, kteří pracovali na výzdobě Karlova mostu.

Milča Mayerová

Milča Mayerová česká výrazová tanečnice, avantgardní choreografka a pedagožka, autorka taneční kompozice poetistické sbírky Abeceda Vítězslava Nezvala.

Mikuláš Medek

Významný český malíř a jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších představitelů českého moderního umění druhé poloviny 20. století. Svým spirituálním dílem ovlivnil nastupující generaci českých umělců.

MeetFactory

Mezinárodní centrum současného umění, založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. Pořádá koncerty, výstavy, divadelní hry a mnoho dalších uměleckých akcí.

Měkké kontaktní čočky

Jeden z nejznámějších českých vynálezů, který dnes používá více než 100 mil. lidí na celém světě. S návrhem přišel český vynálezce Otto Wichterle, který první čočky vytvořil pomocí stavebnice Merkur.

Melantrich

Pražské nakladatelství a vydavatelství tuzemské a zahraniční beletrie, poezie i odborné literatury. Mezi první a druhou světovou válkou se stalo jedním z nejvýznamnějších podniků svého druhu.

Mělník

Okresní město s více než 19 000 obyvateli na soutoku Labe a Vltavy ve středních Čechách, dávné sídlo kmene Pšovanů a rodiště svaté Ludmily, ale také středisko vinařské oblasti s řadou historických památek, jako je zámek, kostnice či podzemí.

Meluzína

Postava známá dnes především jako zvukový jev vznikající průchodem větru v komíně. Z napůl ženy a napůl ryby či hada pronikla dramatická linie tohoto námětu do českého folkloru.

Gregor Mendel

Botanik, učitel a opat augustiniánského kláštera v Brně. Zakladatel principů dědičnosti, které se staly základem nauky o genetice. Prokázal, že vlastnosti přecházejí od rodičů k jejich potomkům matematicky předvídatelným způsobem.

Vladimír Menšík

Významný filmový, televizní a rozhlasový herec, komik, moderátor a bavič. Jeden z nejoblíbenějších a nejobsazovanějších českých herců druhé poloviny 20. století.

Menšinové jazyky

Jazyky, které pro tradiční zastoupení daného národa v Česku mají zvláštní status a jsou podporovány i kulturně. Patří mezi ně i slovenština, již je ale možné ve styku s úřady užívat neomezeně. Kromě cizích jazyků má srovnatelné postavení též český znakový jazyk.

Jiří Menzel

Jeden z nejznámějších a ve světě nejuznávanějších českých režisérů, významný divadelní režisér, činný i jako divadelní a filmový herec. V 60. letech 20. století patřil k nejvýraznějším tvářím nové vlny.

Merkur (stavebnice)

Legendární česká hračka, která spojuje generace Čechů. Sloužila dokonce i ve vědeckém výzkumu a pomohla při výrobě prvních měkkých kontaktních čoček.

Vladimír Merta

Původně vystudovaný architekt, scenárista a filmový režisér. Fotograf, publicista a hudebník – kytarista a loutnista. Je zástupcem tzv. městského folku. Během listopadových událostí roku 1989 byl jednou z tváří tzv. sametové revoluce.

 

Městská divadla pražská

Jedno z populárních, městem zřizovaných divadel. Jedná se o uskupení tří scén, a to divadel ABC, Komedie a Rokoko.

Městské divadlo Brno

Divadelní scéna sídlící v brněnské Lidické ulici, jež několik desetiletí nesla název Divadlo bratří Mrštíků. Zaměřuje se na činoherní a muzikálovou produkci. Patří k nejnavštěvovanějším divadlům v České republice.

Městys

Vžitý administrativní termín pro územní a správní obývané sídlo, které svojí rozlohou a počtem obyvatel lze zařadit mezi statutární město a obec (vesnici).

Zobrazeno 961 - 980 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.