Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Plzeňské povstání 1953

Masové protesty občanů Plzně proti měnové reformě roku 1953. Početním zastoupením, rozsahem a radikalitou se jednalo o největší občanskou protirežimní demonstraci v Československu v 50. letech 20. století a o výraz krize komunistického systému.

Pobělohorská emigrace

Jedna z nejrozsáhlejších vln emigrace, jakou české země ve svých dějinách zažily. Nastala po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, kdy byly Čechy a Morava rekatolizovány vítěznými Habsburky.

Podolská vodárna

Pražská vodárna s bohatě zdobenou fasádou, v současnosti funguje jako muzeum pražského vodárenství a rezervní zásobárna pitné vody.

Podolský most

Most u Písku, na němž americká armáda očekávala ke konci druhé světové války příjezd sovětské armády.

Podsemínský most

Kamenný jednoobloukový most přes řeku Žehrovku v Podsemíně. Objevil se v několika známých filmech.

Poetismus

Specificky český avantgardní směr, jehož zakladatelskými postavami jsou teoretik moderního umění Karel Teige a básník Vítězslav Nezval, kteří toužili vytvořit z původně literárního programu nový způsob vnímání světa.

Novopohanství v České republice

Vyznání, jehož tradice vychází z předkřesťanských náboženství. K jeho rozmachu došlo po roce 1989. Zdroji novopohanských kultů je religiozita tří etnik postupně žijících na českém území: Keltů, Germánů a Slovanů.

Pochutiny k pivu

V českých lidových hospodách je možné si objednat klasické jednoduché rychlé občerstvení, a to zpravidla i tam, kde nemají kuchyni. Patří k němu utopenci, vuřty s cibulí, nakládaný hermelín či tlačenka s cibulí.

Břetislav Pojar

Režisér, scenárista, animátor, kreslíř, loutkář a jedna z nejvýznamnějších osobností českého trikového filmu. Jako autor mnoha oblíbených dětských filmů se proslavil i v zahraničí a získal řadu prestižních ocenění.

Poláci v Česku

Příslušníci jedné z největších menšin v České republice obývající především region Těšínska na východě země.

Karel Poláček

Český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista s židovskými kořeny. Patřil k autorům „školy Lidových novin“, kteří ve své tvorbě využívali dokumentární a publicistické postupy.

Polarografie

Královna mezi analytickými metodami. Polarografie se dnes používá všude, kde je potřeba určit příměs či obsah nejrůznějších látek.

Marie Poledňáková

Jedna z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších českých filmových scenáristek a režisérek, mediální podnikatelka. Autorka populárních rodinných komedií ze 70.–80. let 20. století.

Polednice

Bytost z pověr, která obchází v pravé poledne pole a stavení a trestá ty, již v tuto dobu pole neopustí a pracují. Také strašidlo, kterým hrozí rodiče svým dětem, když nejsou poslušné.

Polévky v české kuchyni

Pevná součást české kuchyně, a to jak venkovské, měšťanské, tak i moderní. Představují vhodný zdroj energie a hodnotných živin. Jsou dobrým úvodem oběda, v zimě i sytící a hřející večeří.

Politické justiční procesy v Československu 1948 – 1954

Série vykonstruovaných politických procesů s představiteli politické opozice během 50. let. Jejich smyslem mělo být zajištění komunistické moci. Byly však namířeny také proti některým předním komunistům.

Politické strany v České republice

V průběhu historie byla stranická pluralita v zemi různě omezována, v současné době je však v České republice téměř 100 politických stran.

Politický vývoj ČR po roce 1993

Sled novodobých politických událostí, charakteristických pro vývoj samostatné České republiky (vznik 1. 1. 1993). Nejnovější období moderních českých dějin, které je typické příklonem k tržní ekonomice, parlamentní demokracii a zapojením do mezinárodních struktur.

Boleslav Polívka

Divadelní a filmový herec, režisér, scenárista, dramatik, mim a klaun. V současnosti jeden z nejpopulárnějších filmových a televizních herců v Česku, známý i v zahraničí.

Osvald Polívka

Český architekt, kreslíř a urbanista období novorenesance a secese, autor významných veřejných staveb v Praze.

Zobrazeno 1201 - 1220 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.