Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Miroslav Zikmund

Český cestovatel, spisovatel, novinář, fotograf a filmař – dokumentarista; spolu s Jiřím Hanzelkou podnikl několik cestovatelských výprav prakticky po všech kontinentech.

 

 

Josef Zítek

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, vysokoškolský pedagog a autor významných veřejných budov.

Zkouška sirén

Pravidelná bezpečnostní zkouška veřejného poplachového systému, probíhající každou první středu v měsíci po celém Česku. Shromažďuje skupiny věrných posluchačů a tvoří i pozadí pro krátké hudební koncerty.

Zkratky

Způsob, jak zestručnit příliš dlouhé či složité názvy, které není třeba upřesňovat. Zkratky také představují prostředek obohacování slovní zásoby, pro použití v české větě je však třeba je zařadit ke slovním druhům a pravidlům pro ohýbání slov.

Zlatá brána

Dětská skupinová pohybová hra s říkankou, jejíž text se také používá jako rozpočítadlo.

Zlatá stuha

Literární cena udělovaná od roku 1992 vybraným spisovatelům, ilustrátorům, nakladatelům, překladatelům a kritikům dětských knih pro děti a mládež vydaných v České republice.

Zlato

Vzácný kov zářivě žluté barvy, který si v mnohých lidských kulturách dlouhodobě zachovává vysokou hodnotu. V České republice se nacházejí zlaté rudné žíly i zlatonosné toky.

Zlatý český ručičky

Slovní spojení označující Čechy za národ šikovných kutilů, kteří si mnoho věcí raději sami vyrobí a opraví, než aby je kupovali nové.

Zlín

Krajské město se 75 tisíci obyvateli na východní Moravě, sídlo Zlínského kraje. Rozrostlo se a proslavilo díky podnikateli Tomáši Baťovi, který zde od začátku 20. století budoval obrovské obuvnické a gumárenské impérium a nadlouho ovlivnil urbanistickou i architektonickou podobu města.

Zlín Z-26 Trenér

Československý jednomotorový letoun smíšené konstrukce s pevným podvozkem. Jeden z nejlepších akrobatických letounů na světě.

Zlín Z-37 Čmelák

Nejznámější československý jednomotorový zemědělský letoun. Byl vyráběn od začátku 60. let do konce 80. let 20. století.

Zlín Z-42

Populární československý akrobatický letoun. V současnosti je hojně používán pro výcvik a vyhlídkové lety v leteckých klubech. 

Zlín Z-50

První speciálně vyrobený akrobatický letoun na světě. Byl vyráběn od 70. let do poloviny 90. let 20. století. Byl úspěšný v mnoha sportovních soutěžích.

Zlín Z-526

Československý jednomotorový sportovní letoun. Letecký mistr světa v akrobacii v 50. a 60. letech 20. století.

Helena Zmatlíková

Významná malířka, filmová výtvarnice a jedna z nejoblíbenějších a nejvydávanějších českých ilustrátorek 20. století. Její ilustrace zdobí stovky dětských knih.

Zmijovka

Česká vlněná čepice charakteristická výrazným klikatým vzorem připomínajícím zmiji, oblíbená jako praktická součást pracovního oděvu.

Značení hnacích železničních vozidel od 1. 1. 1988

Značení českých hnacích železničních vozidel platné od roku 1988 do současnosti. Předcházelo mu tzv. Kryšpínovo označení lokomotiv. Od roku 2006 je doplněno dalším, společným evropským značením.

 

Znojmo

Okresní město s 34 000 obyvateli na jižní Moravě poblíž hranic s Rakouskem v Jihomoravském kraji. Starobylé centrum údělného knížectví, proslulé pěstováním vína a okurek, ale také velkým množstvím historických památek a krásnou přírodou národního parku Podyjí.

Zoologická zahrada Dvůr Králové n. L.

Východočeská zoologická zahrada, která se specializuje na chov afrických zvířat. Svou úspěšnou snahou o záchranu kriticky ohrožených druhů je ve světovém měřítku unikátní.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Pražská zoologická zahrada a největší ZOO v Česku. Byla otevřena v roce 1931 a dnes chová asi 5400 jedinců zvířat necelých 700 druhů. Disponuje více než 150 expozicemi a 13 pavilony. V komerčních i odborných statistikách se řadí mezi nejlepší ZOO na světě.

Zobrazeno 1841 - 1860 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.