Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
hrad Český Šternberk

hrad Český Šternberk

Zachovalý hrad, později přestavěný na zámek, který se nachází na břehu řeky Sázavy ve Středočeském kraji. Je jediným sídlem v Čechách, který od středověku až do dnešních dnů slouží stejnému šlechtickému rodu.


Český Šternberk – Autor: Flipper77, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_%C5%A0ternberk-hrad2.JPG
Podrobné informace

Hrad byl založen roku 1241 Zdeslavem z Divišova, jehož rod se od té doby začal označovat jako Šternberkové (německy Sternberg). V roce 1465 se Zdislav ze Šternberka postavil do čela odboje proti králi Jiřímu z Poděbrad, královská vojska poté hrad dobyla a zpustošila. Šternberkové proto v letech 1470–1520 hrad opět přebudovali a vybavili moderním opevněním. Po skončení třicetileté války bylo jádro hradu postupně přebudováno na zámek. Roku 1712 vymřela holická větev rodu Šternberků a Český Šternberk následujících 130 let vystřídal několik majitelů, než jej do vlastnictví roku 1841 získal Zdeněk ze Šternberka, představitel konopišťské větve rodu. V roce 1948 byl hrad rodu komunistickým režimem zabaven, avšak po roce 1989 došlo k jeho opětnému navrácení do rukou Šternberků, v jejichž majetku zůstává dodnes.

Skutečnost, že Český Šternberk je sídlem rodu Šternberků od svého založení, jej činí mezi českými památkami zcela jedinečným. Žádný jiný hrad neplní takto dlouho a kontinuálně funkci reprezentačního sídla jednoho rodu, přičemž všechny etapy rodových dějin zůstaly v jeho architektuře a výzdobě zachovány. Poloha hradu na úzkém hřebeni z větší části znemožnila jeho růst do šířky, a tak jeho dnešní podoba vznikala především přistavováním nových částí na již existující. Z tohoto procesu nakonec v 17. století vznikla dnešní, na první pohled jednotně vypadající zámecká stavba, která však v sobě obsahuje veškeré starší stavební fáze hradu včetně původních věží, hradby a hradního paláce. V 17. století vznikly také barokní reprezentační interiéry, odkazující na starobylé dějiny rodu. Zčásti zachováno zůstalo vnější opevnění hradu, přičemž předsunutá bašta na přilehlém hřebeni patří k vzácně dochovaným stavbám svého druhu v Čechách.

Použité zdroje
HEŘMAN, Jan. Český Šternberk: stavebně historický vývoj hradu. Plzeň: Petr Mikota, 2013. 39 s. Zapomenuté hrady, tvrze a místa. ISBN 978-80-87170-30-4.
LÍBAL, Dobroslav a LÍBALOVÁ-KASALICKÁ, Jarmila. Český Šternberk: státní hrad a památky v okolí. 2., přeprac. a rozš. vyd., V STN 1. vyd. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství pro Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1959. 31, [1] s. Publikace Státního úřadu památkové péče a ochrany přírody.
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., opr. vyd. Praha: Libri, 2009. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.