Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Alena Šrámková

Alena Šrámková

Jedna z nejvýznamnějších osobností současné české architektury, vysokoškolská pedagožka a autorka celé řady projektů, například budovy ČKD, nové budovy ČVUT (obojí v Praze) a meteorologické stanice v Chebu.


ČTK/Šulová Kateřina.
Podrobné informace

*20. 6. 1929 Praha

 

Alena Šrámková, rozená Cafourková, vyrůstala na Slovensku, kde také u Vladimíra Karfíka absolvovala Fakultu architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Po několika letech praxe v oboru (Chemoprojekt v Bratislavě a Stavoprojekt v Ústí nad Labem) se přihlásila na pražskou Akademii výtvarných umění (AVU) a nastoupila do ateliéru Jaroslava Fragnera. Pracovala v různých projektových ústavech v Praze, od roku 1992 provozuje vlastní projektový ateliér Šrámková architekti, s. r. o. (dnes Ehl & Koumar architekti, s. r. o.). Je profesorkou na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT), kde vychovala celou řadu architektů a architektek. Zastávala pozici místopředsedkyně a předsedkyně rady Obce architektů. Od Obce architektů získala v roce 1994 cenu Osobnost české architektury. Šrámková obdržela řadu dalších ocenění – Poctu České komory architektů (2007), medaili Za zásluhy (2008) a Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury (2010). Během života se zúčastnila mnoha výstav včetně zahraničních, například Trienale v Bělehradě (1988), autorské výstavy v Mnichově (1991) a v Barceloně, Biennale v Benátkách (2004).

Šrámková byla silně ovlivněna postmodernismem, avšak jako zastánkyně přísnosti a jistého minimalismu v architektuře vytvořila osobitý styl, vyznačující se až archetypálně oproštěnou formální řečí. Její dílo je velice rozsáhlé a rozmanité, zahrnuje několik desítek realizovaných architektonických projektů. K nejznámějším pracím patří projekty navržené spolu s jejím manželem Janem Šrámkem (zemřel 1978). Jedná se o podpovrchovou halu stanice Hlavní nádraží a budovu ČKD v Praze na Václavském náměstí. Budova ČKD, též nazývaná jako Dům Na Můstku, je dnes na seznamu kulturních památek České republiky. Dalšími významnými díly jsou meteorologická stanice Šerák v Chebu, nová budova ČVUT v pražských Dejvicích nebo obytný soubor CORSO v Řevnicích. S architektem Ladislavem Lábusem navrhla kulturní a obchodní centrum Lužiny. Jako vysokoškolská pedagožka ovlivnila celou řadu mladých architektů.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŠVÁCHA, Rostislav. Česká architektura a její přísnost: padesát staveb 1989-2004. Vyd. 1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2004. 303 s. ISBN 80-903257-3-4.
DOUDOVÁ, Helena et al. Alena Šrámková: architektura. [Praha]: KANT, [2019]. 127 stran. ISBN 978-80-7437-299-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.