Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Politika (105 záznamů)

Madeleine Albrightová

Madeleine Albrightová (Madeleine Albright), bývalá ministryně zahraničních věcí USA česko-židovského původu; významně se zasloužila o rozšíření NATO o země bývalého východního bloku.

Edvard Beneš

Československý prezident, působil v této funkci i v exilu během druhé světové války.

Benešovy dekrety

Mimořádná zákonná opatření a normy z let 1940–1945. Veškeré dekrety byly autorizovány prezidentem Edvardem Benešem a sloužily jako opatření k zajištění kontinuity práva během válečných let a poválečné společenské krize. Byly právní reakcí na kolaboraci.

Egon Bondy

Básník, prozaik, dramatik, filozof a vlivná osobnost českého undergroundu, jeho verše zhudebňovala skupina Plastic People of the Universe.

Karel Havlíček Borovský

Básník, novinář, politik a autor epigramů, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky. U svých vrstevníků se těšil velké úctě. Jeho literární dílo není obsáhle, ale přes zdánlivou jednostrannost významné.

Ludwig Czech

Rakousko-uherský a později československý advokát a sociálnědemokratický politik, poslanec Národního shromáždění ČSR a opakovaně ministr v prvorepublikových vládách. Zastánce německo-české spolupráce v rámci Československa. Pro svůj židovský původ byl vězněn v Terezíně.

Antonín Čermák

Americký podnikatel a politik českého původu, starosta Chicaga, zemřel po atentátu na prezidenta Roosevelta.

Česká kolaborace 1939 – 1945

Aktivity českých občanů, sloužících k přímé podpoře ideologického působení Třetí říše. Oficiální vystoupení jisté části české mediální a politické reprezentace poskytující německému válečnému úsilí zdání legitimity a domácí podpory. 

Československá destalinizace 1956–1968

 Způsob vyrovnání se s represivní minulostí českého stalinismu, politickými procesy, kultem osobnosti a radikální sovětizací. Soubor legálních zásahů a sociálních procesů, jimiž si československá veřejnost od roku 1956 osvojovala humanistický socialismus.

Dikobraz

Satirický prokomunistický týdeník, který vycházel mezi lety 1945 až 1989.

Druhá republika

Označení pro státní a politický útvar bývalého Československa v rozmezí od počátku října 1938 do 15. března 1939. Forma státu, vzniklá na základě přijetí Mnichovské dohody ze září 1938. Politická kultura útvaru se vyznačovala konzervativní autoritářskou linií.

Druhý československý odboj (1939-1945)

Odboj za osvobození Československa od německých okupantů.

Alois Eliáš

Československý generál, účastník protirakouského i protinacistického odboje, předseda protektorátní vlády. Za svou spolupráci s československým odbojem byl nacisty popraven.

Jan Fischer

předseda vlády od dubna 2009 do července 2010 a kandidát na prezidenta České republiky v roce 2013

František Ladislav Rieger

Jeden z nejvýznamnějších českých politiků druhé poloviny 19. století, národohospodář a publicista. Je považován za politického pokračovatele Františka Palackého, jeho snaha o zlepšení postavení českého národa v habsburském soustátí však z velké části skončila neúspěchem.

František Palacký

Obrozenecký politik a historik. Jako autor první syntézy českých dějin a vůdčí osobnost českého národního hnutí v 19. století byl již za života i v následující tradici označován jako „otec národa“.

Radola Gajda

Voják, politik meziválečného období a jeden z nejkontroverznějších československých fašistů.

Eduard Goldstücker

Československý germanista, literární historik a kritik, diplomat, působící v Československu a ve Velké Británii.

Klement Gottwald

Československý politik, předseda vlády a prezident za socialistické diktatury.

Eduard Grégr

Český lékař, novinář a politik, starší bratr Julia Grégra, s nímž se stal vůdčí postavou redakce Národních listů. Představitel radikálně liberální české politiky druhé poloviny 19. století, člen Národní strany svobodomyslné (mladočeské) a poslanec zemského sněmu a říšské rady.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 105

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.