Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Písmeno: h (89 záznamů)

Hugo Haas

Divadelní a filmový herec, režisér, scenárista a producent, který se prosadil i v Hollywoodu. Patří k nejoblíbenějším českým hercům 30. let 20. století.

Alois Hába

Skladatel, hudební teoretik a pedagog. Komponoval v různých tónových systémech, jak v tradičním půltónovém, tak i v čtvrttónovém, šestinotónovém aj. Vedle skladeb napsaných v diatonicko-chromatickém půltónovém systému jsou v jeho tvorbě i experimentální opusy.

Habsburkové

Významná panovnická dynastie, jejíž členové od 13. do 18. století zásadním způsobem ovlivňovali dějiny střední Evropy a s ní i českých zemí. Na českém trůně vládli v letech 1306–1307, 1437–1457 a 1526–1740.

Habsbursko-lotrinská dynastie

Panovnická dynastie vládnoucí habsburskému soustátí (a s ním i českým zemím) v letech 1740–1918 a zároveň poslední panovnická dynastie na českém královském trůně.

Habsbursko-turecké války a české země

Série vojenských konfliktů mezi habsburskou monarchií a osmanskou říší v 16.–18. století, do nichž se intenzivně zapojily i české země a které našly silný ohlas v české společnosti a kultuře.

Alexander Hackenschmied

Významný česko-americký fotograf, střihač, kameraman a režisér. Patří k průkopníkům českého avantgardního filmu 30. let a ke klíčovým osobnostem světové filmové moderny.

HaDivadlo

Brněnské alternativní divadlo s autorskou poetikou, součást Centra experimentálního divadla.

Emil Hácha

Český právník a státník, prezident senátu Nejvyššího správního soudu Československa, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu Čechy a Morava.

František Halas

Básník, původně vycházel z proletářské poezie a poetismu, ale již na počátku 30. let získala jeho poetika neobyčejně intenzivní a osobitý výraz, pramenící mimo jiné ze silného napětí mezi abstraktní myšlenkou a jejím smyslovým vyjádřením.

Vítězslav Hálek

Básník, prozaik, dramatik, literární a divadelní kritik, fejetonista a novinář. Je jedním z vůdčích představitelů generace májovců. V poezii se věnoval především milostné a přírodní lyrice, v próze se zaměřoval na sociální konflikty české vesnice.

Hantec

Hantec je specifická podoba hovorové mluvy v Brně, přirovnávaná k londýnskému cockney. Mezi známá slova patří šalina (tramvaj), škopek (pivo) nebo šórat se (jít pomalu).

Jiří Hanzelka

Český cestovatel, spisovatel, novinář a filmař – dokumentarista; s Miroslavem Hanzelkou podnikl několik výprav prakticky po všech kontinentech.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Všestranně vzdělaná renesanční osobnost, šlechtic a válečník, nadaný literát, polyglot a hudebník, diplomat. Hudební tvorba Kryštofa Haranta je koncipována v duchu pozdní nizozemské polyfonické školy a je v ní jasně slyšitelný i benátský kolorit.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Básník a prozaik, jeden z hlavních představitelů humanistické literatury v jagellonské době. Obdivovali ho jak domácí, tak i zahraniční kolegové. Jako jeden z prvních Čechů četl v originále latinské i řecké klasiky a procestoval téměř všechny země antického světa.

Dominik Hašek

Český hokejový brankář, historicky nejmladší brankář hokejové reprezentace. 

Jaroslav Hašek

Prozaik, autor kabaretních her a publicista. Proslavil se především jako autor literárního díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Karel Hašler

Český písničkář, herec a kabaretiér. Průkopník domácího vlasteneckého šansonu, jehož písně Česká písnička, Po starých zámeckých schodech a Pětatřicátníci zlidověly. Jsou po něm pojmenovány bonbony proti kašli, hašlerky.

Hašlerky

Nejpopulárnější české bonbony proti chrapotu a kašli, pojmenované po písničkáři Karlu Hašlerovi. Objevili se spolu se vznikem Československa před více než 100 lety.

Václav Havel

Český dramatik, jeden z nejvýznamnějších českých autorů tzv. absurdního dramatu, básník, politický disident, poslední československý prezident (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003).

Ondřej Havelka

Český herec, divadelní a filmový režisér. Jako zpěvák a tanečník vystupuje v čele vlastního retro jazz-bandu Melody Makers.

 

 

 

 

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 89

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.