Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
HaDivadlo

HaDivadlo

Brněnské alternativní divadlo s autorskou poetikou, součást Centra experimentálního divadla.


HaDivadlo. ČTK/Zehl Igor.
Podrobné informace

1974–1985, Prostějov; 1985–, Brno

HaDivadlo je jednou z brněnských divadelních scén. Je to alternativní divadlo s autorskou poetikou, které je součástí brněnského Centra experimentálního divadla. Od roku 2004 sídlí v brněnské pasáži Alfa.

HaDivadlo bylo založeno roku 1974 v Prostějově pod názvem Hanácké divadlo. Nejprve mělo pouze čtyři členy, a to včetně režiséra Svatopluka Vály a dramaturga Josefa Kovalčuka – herecký kolektiv pak tvořili členové Válova bývalého amatérského divadelního souboru. Důležitým mezníkem byl pro divadlo rok 1978, kdy se k jeho členům připojil Arnošt Goldflam, který svou tvorbou výrazně přispěl k dosavadní poetice scény, jež byla založena především na specificky autorském režijním přístupu.

V roce 1985 HaDivadlo přesídlilo do Brna, kde bylo oproti Prostějovu divácky úspěšnější, jeho personální složení bylo rozšířeno a původně téměř výhradně autorská produkce byla obohacena o práce jiných autorů (Hubert Krejčí, Ivo Krobot aj.). Divadlo také začalo spolupracovat s brněnským Ochotnickým kroužkem, s nímž se v roce 1990 sloučilo, a členem souboru se tak stala výrazná osobnost režiséra Jana Antonína Pitínského, jenž v Ochotnickém kroužku působil. Od počátku 90. let vystupoval obměněný soubor již pod jménem HaDivadlo. 90. léta představovala pro poetiku divadla markantní změnu – z jeho řad odešel nejprve Josef Kovalčuk, jehož následovali režisér Pitínský a Arnošt Goldflam, a v divadle tak začala působit nová generace umělců (David Jařab, Iva Volánková, Luboš Balák a později Marián Amsler či Anna Saavedra nebo herci Pavel Liška a Tomáš Matonoha, kteří se později proslavili ve filmu). Mezi nejznámější inscenace divadla patří Ekkykléma (1977), Hra bez pravidel (1981), Lidská tragikomedie (1991), Jób (1996), Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně (2007) nebo Vyhnání Gerty Schnirch (2014).

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
Historie. In: HaDivadlo [online]. [cit. 20. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.hadivadlo.cz/info/sekce-3/.
HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 207 s. ISBN 80-902482-3-3.
KOVALČUK, Josef, ed. a ČERNOUŠEK, Miloš, ed. HaDivadlo: hry, scénáře, studie, dokumenty. Vyd. 1. Staňkov: ALE, 1996. 336 s. ISBN 80-900793-5-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.