Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Písmeno: r (62 záznamů)

Hrad Rabí

Největší hradní zřícenina v Čechách, nacházející se ve stejnojmenném městě v Plzeňském kraji. Je významná zejména díky svému silnému opevnění, které na konci středověku patřilo k nejprogresivnějším v zemi.

Radhošť

Nejzápadnější vrchol přesahující nadmořskou výšku 1 000 m v pohoří Moravskoslezské Beskydy. Už od pradávna byl spojován s tajemným slovanským bohem Radegastem, jehož socha je na něm umístěna.

Rádio Svobodná Evropa

Rozhlasová stanice, která má za cíl šířit objektivní informace o diktátorských režimech. V Česku působí od roku 1995.

Alfréd Radok

Světoznámý český divadelní a filmový režisér. Jeden ze zakladatelů polyscénického divadla Laterna magika.

Radošovský most

Technická památka v Karlovarském kraji. Navzdory všem požárům a povodním most stojí na svém místě více než 650 let a řadí se tak mezi nejstarší mosty ve střední Evropě.

Radotínský most

Nejdelší most v České republice. Je součástí Pražského okruhu.

RAF H 10

Vůz liberecké automobilky vyrobený pouze ve dvou exemplářích; jeden z nich se dostal až na dvůr císaře Františka Josefa I.

Karel Václav Rais

Prozaik a básník, jeden z nejznámějších představitelů českého literárního realismu, tvůrce tzv. venkovské prózy. Realisticky zobrazoval především život v Podkrkonoší a na Českomoravské vrchovině.

Rakouské císařství

Souhrnný polooficiální název zemí pod dědičnou vládou habsbursko-lotrinské dynastie, používaný v letech 1804–1867.

Rakousko-Uhersko

Monarchistické soustátí pod vládou habsburské dynastie existující v letech 1867–1918. Český národ byl nucen v jeho rámci neustále bojovat o svá práva, zároveň však zažil období bouřlivého hospodářského a kulturního rozvoje.

Rakovník

Okresní město s téměř 16 000 obyvateli v severozápadní části středních Čech proslulé výrobou piva, keramických dlaždic a čisticích prostředků. Zachovalo si řadu historických památek a stalo se dějištěm historických próz Zikmunda Wintra.

Eva Randová

Česká mezzosopranistka úspěšně působící převážně na prestižních zahraničních scénách. Spolupracovala s nejzářivějšími operními hvězdami i dirigenty druhé poloviny 20. století.

Alois Rašín

Československý politik, právník a ekonom. Stal se obětí prvního atentátu na politickou osobnost v Československu.

Karel Raška

Známý československý lékař. Zakladatel moderní epidemiologické školy v Československu a autor konceptu epidemiologické bdělosti, který Světová zdravotnická organizace začala od roku 1968 používat jako základní metodu svého působení.

František Rauch

Klavírní virtuos, jeden z historicky prvních profesorů klavíru na pražské HAMU, učitel plejády pozdějších věhlasných interpretů – Zuzany Růžičkové, Petra Ebena, Emmy Kovárnové, Karla Košárka aj. 

Česká reformace

Označení pro specificky českou formu snah o reformu katolické církve v 15.-17. století, navazující na myšlenky Jana Husa. Česká reformace měla svůj vlastní vývoj značně odlišný od švýcarského a německého reformačního proudu a částečně je časově předcházela.

Registrované partnerství v České republice

Zákon o registrovaném partnerství byl schválen v roce 2006 a tím se Česko stalo první zemí bývalého tzv. východního bloku, jež uzákonila vztahy párů stejného pohlaví.

Jiří Reinberger

Varhanní virtuos a průkopník české varhanní kultury. Skladatel a pedagog, který vychoval desítky českých i zahraničních varhaníků a organolog – poradce při stavbě varhan.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

Zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Nejznámější a nejvíce nenáviděný nacista v Československu.

Antonín Rejcha

Hudební skladatel, teoretik a pedagog – profesor kontrapunktu na pařížské konzervatoři, polyglot a vzdělanec. Jeho teoretické publikace (v originále a v německých překladech) ve Vídni vydával např. Carl Czerny. Ovlivnil další světová jména jako Giacomo Meyerbeera, Roberta Schumanna, Bedřicha Smetanu či Ambroise Thomase. Jména jeho studentů zná celý svět: Hector Berlioz, César Franck, Charles Gounod, Ferenc (Franz) Liszt aj.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 62

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.