Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Rauch

František Rauch

Klavírní virtuos, jeden z historicky prvních profesorů klavíru na pražské HAMU, učitel plejády pozdějších věhlasných interpretů – Zuzany Růžičkové, Petra Ebena, Emmy Kovárnové, Karla Košárka aj. 


Autor: nezn. volné dílo,http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b2ec6822-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:5f074935-435f-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=Franti%C5%A1ek%20Rauch, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88918378
Podrobné informace

*4. 2. 1910 Plzeň –24. 9. 1996 Praha

František Rauch se narodil do rodiny obchodníka s klavíry a vyrůstal obklopen krásnými nástroji, ale teprve v jeho deseti letech rodiče rozhodli o hudební průpravě. V roce 1928 odmaturoval na obchodní akademii a pak pokračoval na mistrovskou školu Pražské konzervatoře u věhlasného Karla Hoffmeistera. Studoval i skladbu u Vítězslava Nováka a školu absolvoval v roce 1931.

V roce 1937 podnikl úspěšné turné ve Švýcarsku, Belgii a Dánsku. Od roku 1939 byl profesorem klavíru na Pražské konzervatoři. Po druhé světové válce na svých koncertech František Rauch hrál převážně kompozice českých skladatelů: Bedřicha Smetany, Vítězslava Nováka či Leoše Janáčka – a ze světového repertoáru Ludwiga van Beethovena a romantiky Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina a Franze Liszta. Byl mistrem stylové interpretace se skvělou technickou dispozicí a tónovou kulturou. Skladatelské vzdělání jej pak vedlo k pochopení nejen skladatelů české národní školy, ale i děl české moderny.

V roce 1946 po založení Akademie múzických umění v Praze se František Rauch spolu s Ilonou Štěpánovou Kurzovou a Františkem Maxiánem stali prvními stálými vyučujícími klavíru na Katedře klávesových nástrojů. Vychoval dlouhou řadu velmi úspěšných pianistů, často v pedagogickém tandemu s Josefem Páleníčkem, později s Valentinou Kameníkovou. K Rauchovým úspěšným žákům lze počítat velké množství koncertně i pedagogicky aktivních umělců několika generací: Petr Eben, Zuzana Růžičková, Emma Kovárnová, dr. Jaromír Kříž, Emil Leichner, Karel Košárek aj.

František Rauch byl porotcem na významných klavírních soutěžích: Fryderyka Chopina ve Varšavě, Roberta Schumanna v Zwickau, Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku, Ferruccia Busoniho v Bolzanu, Čajkovského v Moskvě, na BNDES v Rio de Janeiru aj.

 

 

 

Použité zdroje
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=7626
https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/64208/frantisek-rauch

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.