Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Anežka Česká (česká světice)

Anežka Česká (česká světice)

Členka vládnoucího rodu Přemyslovců, řeholnice, zakladatelka kláštera Na Františku v Praze a řádu křižovníků s červenou hvězdou. Je patronkou českých zemí.


Plastika svaté Anežky České. ČTK/Zbyněk Stanislav
Podrobné informace

 

*1211 Praha – †2. 3. 1282 Praha

 

českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie. Byla vychovávána nejprve v cisterciáckém klášteře v polské Trzebnici, později v klášteře premonstrátek v Doksanech. V následujících letech byla postupně zasnoubena nejprve s anglickým králem Jindřichem III. Plantagenetem a později se synem římského císaře Jindřichem. Jednání o sňatku byla ovšem předčasně ukončena. Nabídku římského císaře Fridricha II. již Anežka odmítla a rozhodla se pro řeholní život. Počátkem 30. let 13. století založila s podporou svého bratra, krále Václava I., v Praze v místě později nazvaném Na Františku klášter pro mužskou i ženskou větev nově vzniklého františkánského řádu. Sama se zde stala abatyší. O několik let později se ovšem titulu vzdala a nechala se titulovat pouze jako starší sestra.  Ve stejné době založila v Praze na Starém Městě špitál, pečující o chudé a nemocné. Zdejší špitální bratrstvo bylo roku 1252 povýšeno na mužský řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka Česká se tak stala jedinou ženou, která založila mužský řeholní řád. Díky aktivitám v oblasti nemocniční a chudinské péče se stala průkopnicí organizace sociální péče v českých zemích. Podílela se také na politickém životě svého rodu – údajně pomohla usmířit krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II., do kláštera přijala svou praneteř Kunhutu či vdovu po Přemyslu Otakaru II. Kunhutu Uherskou. Díky preciznímu vzdělání hovořila několika jazyky, jsou známy její dopisy svaté Kláře a papežům Řehoři IX. a Inocenci IV. Zemřela roku 1282 ve věku 71 let. Ostatky Anežky České se ovšem zřejmě v období husitských válek ztratily a dodnes, vyjma dvou relikviářů obsahujících části čelistí světice, nebyly nalezeny. Velmi brzy po její smrti došlo k prvním pokusům o její kanonizaci, které byly následně několikrát opakovány. Anežka Přemyslovna byla blahoslavena roku 1874 papežem Piem IX. Svatořečena byla 12. 11. 1989. Slavnost jejího svatořečení, vedená kardinálem Františkem Tomáškem, se stala manifestací odporu proti rozpadajícímu se komunistickému režimu. Anežka Česká je patronkou českých zemí. Jejími atributy jsou řeholní roucho, lilie a klášter.

Použité zdroje
SOUKUPOVÁ, Helena. Svatá Anežka Česká: život a legenda. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2015. 477 s. ISBN 978-80-7429-471-6.

PULČALÍK, Marek, Sv. Anežka Přemyslovna (1211 – 1282): zakladatelka řádu křížovníků s červenou hvězdou. In: Církev, žena a společnost ve středověku: sv. Anežka Česká a její doba. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis spolu s Biskupstvím královéhradeckým - Diecézním teologickým institutem za podpory FF UHK, 2010. s. 43 - 49. ISBN 978-80-7405-082-4.

Anežka Česká [dokumentární film], režie M. Petřík. Česko, 2011.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.