Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Antonín Markl

Antonín Markl

Autor prvních česky psaných fotografických příruček a provozovatel fotografických kurzů na základě systematického vyučovacího plánu.


Výstava 100 let fotografie - staré fotografické přístroje, ilustrační foto, ČTK
Podrobné informace

*22. 1. 1836 Podrážek u Dvořiska u Chocně – †3. 8. 1907 Praha

Antonín Markl v patnácti letech osiřel. Během dospívání se zabýval představeními tzv. „přírodní magie“ s eskamotérskými a kouzelnickými triky, jejichž součástí byly pravděpodobně i kousky chemické povahy. Na ČVUT posléze navštěvoval také přednášky o chemické technologii a hutnictví, v německém Göttingenu nakonec získal doktorát filozofie. Po studiích krátce vykonával jiná povolání, než si roku 1859 v Praze přihlásil fotografickou živnost. V polovině 60. let se přestěhoval na Moravu a na nějaký čas se od fotografie odklonil. Po návratu do Prahy se začal intenzivně zabývat technikou světlotisku. Od roku 1871 se postupně orientoval novým směrem – stal se ředitelem škrobárny v Sezemicích u Pardubic. Brzy poté vydal knihu z oboru pivovarnictví a dále se věnoval již jen potravinářské chemii.

Markl se znal s Janem Evangelistou Purkyněm, který bydlel v domě vedle jeho ateliéru, a právě jemu připsal svou první česky psanou fotografickou příručku Fotografie nynější doby na základě vědy a zkušeností založená z roku 1863. Tento spis překračoval rámec pouhé příručky, neboť se věnoval i společenským a estetickým aspektům fotografie a Markl v něm navrhl zřízení Jednoty českých fotografů. O rok později vyšla Marklovi další kniha – návod na vyrábění negativů, pozitivů a diapozitivů s názvem Fotografie na suchém koloidu. Marklovy knihy vycházely v době obrovského zájmu o fotografii a on sám v té době fotografii podle mnohých záznamů také vyučoval podle systematického plánu. Jedná se o první pokusy o fotografické kurzy pro veřejnost u nás. Výsledkem jeho bádání v oblasti světlotisku byla německy psaná publikace Nejnovější pokroky fototypie, která vyvolala nevoli u berlínské firmy Ohm a Grossmann, a to údajně pro popis tajného postupu výroby a rozmnožování fotografií jejich závodu. Firma požadovala stažení knihy z prodeje, Markl však soud vyhrál.

Použité zdroje
SCHEUFLER, Pavel. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-112-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.