Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast na východě České republiky na hranicích se Slovenskem. Návštěvníky zaujme nejen krásnou přírodou s vysokou pestrostí fauny a flóry, hlavně orchidejí, ale také možnostmi poznávání folkloru v místních obcích.


Chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty, Javorina. ČTK/Němec Zdeněk
Podrobné informace

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty se nachází na východě České republiky na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín a bezprostředně navazuje na CHKO Biele Karpaty na slovenské straně státní hranice. Má rozlohu 715 km2 a zahrnuje pohoří Bílé Karpaty, podle kterého byla také pojmenována. Vznikla v roce 1980 a od roku 1996 patří mezi evropské biosférické rezervace UNESCO. Toto území je dlouhodobě osídleno člověkem a často se řadí mezi příklady toho, jak může být ochrana přírody skloubena s hospodářským rozvojem. Dnešní podoba Bílých Karpat, tvořená střídajícími se lesními, lučními a hospodářsky využívanými biotopy, začala vznikat až v 17. století za doby pozdní valašské kolonizace. Zejména pro její střední část, zvanou Moravské Kopanice, je charakteristická rozptýlená výstavba. Nejvyšším vrcholem této rezervace je Velká Javořina s nadmořskou výškou 970 metrů.

Kromě horských a lesních biotopů jsou nejdůležitější částí Bílých Karpat zachované luční porosty s ojedinělým výskytem stromů, díky nimž je tato oblast územím s největší diverzitou druhů orchidejí ve střední Evropě. Jako na jednom z mála míst v České republice zde roste jedovatá kýchavice černá (Veratrum nigrum). Lesní porosty jsou zastoupeny listnatými i jehličnatými lesy, přičemž nejpočetnější dřevinou je buk. Jehličnaté lesy jsou v této oblasti velmi ovlivněny lidskou výsadbou a původní porost jedlí se vyskytuje velice vzácně, ustupuje zde introdukovaným druhům, jako je smrk nebo borovice. Bílé Karpaty jsou domovem vzácných druhů živočichů, například rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos), kočky divoké (Felis silvestris), čápa černého (Ciconia nigra), užovky stromové (Zanemis longissimus) a mnohých dalších. Pestrá je také diverzita různých bezobratlých, zejména motýlů.

V této oblasti se nacházejí mnohé prameny minerálních vod, zvláště v Luhačovicích a jejich okolí. Milovníky historie jistě zaujme skanzen ve Strážnici nebo místní folklor, který je udržován např. v okolí Moravskoslezských Kopanic nebo Valašských Klobouk.

Použité zdroje
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty [online]. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty: ©2018 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://nature.hyperlink.cz/bile-karpaty.php
KONVIČKA, Ondřej, MALENOVSKÝ, Igor, KMENT, Petr, ŽMOLÍK, Miloslav. The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2012, 92(2), 7-35. ISSN 1211-8788
Skanzen Strážnice [online]. Skanzen Strážnice: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.skanzenstraznice.cz/
Správa CHKO Bílé Karpaty [online]. Správa CHKO Bílé Karpaty: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/
ŠTĚRBA, Radek. V Bílých Karpatech se usadila kočka divoká, potvrdily to fotopasti. In: iDnes.cz/zpravodajství. [online]. 8.4.2015 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/fotopasti-zachytily-kocku-divokou-v-bilych-karpatech.A150408_160405_zlin-zpravy_ras
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bílé Karpaty [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.