Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bohumil Kafka

Bohumil Kafka

Významný sochař, medailér a vysokoškolský pedagog, přední představitel českého figurálního sochařství první poloviny 20. století.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*14. 2. 1878 Nová Paka – 24. 11. 1942 Praha

 

Bohumil Kafka se věnoval výtvarnému umění od studií na Odborné sochařsko-kamenické škole v Hořicích. Poté se učil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (VŠUP, UMPRUM) u svého krajana Stanislava Suchardy. Odsud přešel na Akademii výtvarných umění (AVU) a studoval v dílně sochaře Josefa Václava Myslbeka. Stipendium Hlávkovy nadace umožnilo Kafkovi studijní cestu do Francie. V Paříži navázal umělecké kontakty, účastnil se výstav (např. Salonu d’Automne) a stal se členem francouzských uměleckých spolků (např. Société nationale des beaux-arts) a byl jmenován rytířem řadu Čestné legie. Po návratu do Prahy v roce 1904 převzal vedení ateliéru dekorativního sochařství na Uměleckoprůmyslové škole (po Suchardově smrti) a posléze byl zvolen i rektorem. Ve 20. letech byl jmenován profesorem na pražské AVU, kde vedl sochařskou dílnu. Byl rovněž členem České akademie věd a umění.

Kafkova tvorba byla značně ovlivněna francouzským sochařstvím. Jeho díla byla zprvu secesně symbolistická, částečně vykazovala známky impresionismu. Umělec po sobě zanechal skutečně rozsáhlé umělecké dědictví – počtem i rozmanitostí. Pracoval na mnoha sochách, pomnících a výzdobě fasád, navrhoval medaile. Ještě během studií pomáhal významným sochařům, svým profesorům, při práci na jejich velkých projektech – Suchardovi na pomníku Františka Palackého a poté Myslbekovi na soše sv. Václava. Vytvořil řadu bust významných českých osobností, např. Tomáše Garrigua Masaryka, Bedřicha Smetany, Jaroslava Vrchlického, Emy Destinnové aj. K nejznámějším sochařovým dílům patří pomník Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě, pomník Josefa Mánesa na předmostí Mánesova mostu na Alšově nábřeží v Praze a zejména monumentální pomník Jana Žižky z Trocnova na pražském Vítkově. Dalším významným dílem je spolupráce na výzdobě Obecního domu, městského divadla na Vinohradech, městského divadla v Pardubicích aj.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KAFKA, Bohumil a PROCHÁZKA, Václav. Bohumil Kafka: 1878-1942: životní dílo: Jízdárna Pražského hradu, duben - květen 1962. [Praha]: Svaz československých výtvarných umělců, [1962]. 26 stran, 16 stran obrazových příloh.
KAFKA, Bohumil a WITTLICH, Petr. Bohumil Kafka: (1878-1942): příběh sochaře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 291 s. ISBN 978-80-246-2614-7.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.