Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek

Básník, překladatel a grafik. Jeho tvorba, podnícená venkovskou přírodou, směřuje ke křesťanské víře a je nasycena obrazy z Bible i motivy úzkosti.


Autor: Jaroslav Krejčí – Jaroslav Krejčí heirs, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66118080
Podrobné informace

*31. 5. 1892 Petrkov – 28. 9. 1971 Petrkov 

Bohuslav Reynek studoval po maturitě roku 1912 měsíc na Vysoké škole technické v Praze. Pro nezájem o studium se vrátil zpět do Petrkova. V stejném roce poprvé navštívil Francii a následně se začal naplno věnovat poezii a grafice. Roku 1914 zahájil spolupráci s vydavatelem Josefem Florianem, výrazně se podílel na několika jeho vydáních, zejména na edici Dobré dílo. Od roku 1923 jezdil do Francie pravidelně, postupem času začal s rodinou střídavě pobývat ve Francii a v Petrkově. Za okupace byl v únoru 1944 vystěhován a do konce války žil s dětmi Josefa Floriána v městysu Stará Říše. Roku 1945 se vrátil na statek, avšak ten mu byl v roce 1949 zestátněn. Zůstal tam jako zemědělský dělník až do roku 1957. Na konci roku 1969 stihl vydat jeden svazek své poezie, ale během normalizace jeho dílo mohlo být publikováno pouze v samizdatu a v exilových nakladatelstvích.

Od 30. let 20. století se Reynek věnoval grafice a pravidelně vystavoval své výtvarné práce v Čechách i ve Francii. První verše Reynek otiskl v roce 1914 v Moderní revui. Jeho první sbírky jsou výrazně expresionistické, projevují se v nich motivy smutku, rozpadu a tlení (Rybí šupiny /1922/, Had na sněhu /1924/, Rty a zuby /1925/). Jeho poezie je myšlenkově velmi koncentrovaná, obsahuje archaismy a často „nepřirozený“ slovosled. Následujících deset let se Reynek věnoval především výtvarné tvorbě. V dalších knihách (Setba samot /1936/, Pieta /1940/) mizí expresionistická poloha a přibývá biblických obrazů. Tématem jeho poezie se stává příroda jako součást křesťanského podobenství o pádu a vykoupení. Jako překladatel vnesl Reynek do českého kulturního kontextu mnoho nových jmen. Mezi prvními se věnoval překladu expresionistických básníků z němčiny. Velký význam má jeho překlad veršů Georga Trakla, jež výrazně ovlivnily tehdejší českou poezii (František Halas, Vilém Závada, Jan Zahradníček).

Použité zdroje
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.