Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká křestní jména

Česká křestní jména

Jména, která rodiče udílejí svým novorozencům zápisem do matriky. V českém prostředí je běžné jen jedno, jména jsou typicky zařazená do kalendáře a takřka každý den má někdo svátek. Také je typická celá řada domáckých variant pro nejčastěji užívaná česká jména.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Česká křestní jména (úředně, ale méně často též rodná jména) zapisují matriky do jednoho měsíce po narození dítěte. Udílí se obvykle jedno, pokud si člověk na matrice nezažádá o zápis dalšího nebo pokud jej nezískal při křtu či biřmování od církevních institucí. Původně měla jména charakterizovat vlastnosti svého nositele či mu opatřit ochranu příslušného světce, po němž je pojmenován. Dnes je význam jména patrný jen u některých, spíše slovanských jmen a obecně se nepředpokládá, že by volba jména s charakterem jeho nositele souvisela. Výběr jména podléhá spíše rodinné tradici (nezřídka se dědí po rodičích, což například usnadňuje přechod firmy z otce na syna bez změny značky) nebo módním vlnám. Jména jsou v České republice částečně regulována zákonem.

Většina českých jmen má celou řadu domáckých variant (Jan tak může být Honza, Jenda, Jeník, Jeníček, Jéňa, popř. Johny, Hans, aj.), v běžném oslovení jsou často užívanější než oficiální podoba, která může zejména mezi přáteli působit příliš formálně. Až na nesklonné výjimky se rodná jména skloňují, a to včetně jmen cizích, která je pro fungování ve větě třeba zařadit do českého pádového systému.

Většinu užívaných jmen v Česku lze nalézt v kalendáři, tradičně pro každý den jedno. Některé svátky jsou pro častost jména všeobecně známé (Josef 19. 3., Tomáš 7. 3., Adam a Eva 24. 12.), v minulosti svátky významných světců pomáhaly v orientaci během roku a váží se k nim například pranostiky (svatá Anna, chladna z rána). Některá jména se vyskytují v kalendáři vícekrát (např. Jan), obvykle proto, že odkazují na různé světce téhož jména. Obliba dříve nezvyklých jmen pak po roce 2010 vedla k doplnění kalendáře. I křestní jména se mohou stát součástí frazémů ve zcela neosobním smyslu a s důrazem spíše na rozšířenost daného jména, např. jsi jako malej Jarda. Mezi nejčastější mužská jména v celkové populaci stabilně patří Jiří, Jan a Petr, mezi ženská Marie, Jana a Eva.

Použité zdroje
Knappová, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Praha: ACADEMIA, 1996.
Český statistický úřad. Nejčastější jména novorozených dětí v České republice a v Jihočeském kraji v lednu 2019 [online]. 22. 10. 2019 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/nejcastejsi-jmena-novorozenych-deti-v-ceske-republice-a-v-jihoceskem-kraji-v-lednu-2019.
Ptejteseknihovny.cz. Chováš se jako malej Jarda! [online]. 29. 8. 2017 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/chovas-se-jako-malej-jarda.
https://www.nasejmena.cz/nj/info.php
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Rodné jméno [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_jm%C3%A9no.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Regulace rodných jmen [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Regulace_rodn%C3%BDch_jmen.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.