Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká poštovní známka

Česká poštovní známka

Důležitá složka českého výtvarného umění, jež má velkou tradici, vysokou výtvarnou úroveň a kvalitu provedení a těší se zájmu filatelistů na celém světě.


První československá poštovní známka. ČTK/Doležal Michal.
Podrobné informace

První československé poštovní známky začaly vycházet roku 1918. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější čeští umělci. Každá známka je chráněna autorským zákonem. Poštovní známky vydané do roku 1945 včetně jsou považovány za předměty kulturní hodnoty, které mohou být vyvezeny ze státu pouze při předložení osvědčení k vývozu. Československé známky se staly vyhledávanými díky svému množství, různorodosti a výtvarným hodnotám. Na prvních známkách byly zobrazeny nejčastěji motivy z českých měst a alegorické výjevy oslavující samostatný stát, pro období protektorátu byly typické jubilejní známky, za komunistické doby se objevovaly budovatelské motivy (továrny, rolníci aj.). Současná tvorba je motivicky velmi bohatá, autoři nacházejí inspiraci též v pohádkách, tvorbě českých a světových malířů (Antonín Slavíček, Antonín Chittussi, Albrecht Dürer, Pablo Picasso aj.), přírodě apod.

Na výtvarném návrhu známky obvykle pracovali grafik a rytec. Nejvýznamnějšími grafiky a autory prvních známek byli Alfons Mucha, Max Švabinský, Jaroslav Benda, Vratislav Hugo Brunner, Jakub Obrovský či Karel Seizinger. K rytcům, kteří se podíleli na vzniku známek, patřili Bohumil Heinz, Karel Seizinger, František Karel Wolf, Jaroslav Goldschmied, Eduard Karel či Jan Charles Vondrouš. Mezi nejznámější autory známek po roce 1945 se řadí malíři a ilustrátoři František Tichý, Karel Svolinský, Josef Liesler, Kamil Lhoták, Anna Podzemná-Suchardová. Na návrzích se podíleli také Antonín Strnadel, Cyril Bouda, Zdeněk Sklenář nebo Ivan Strnad.

Autorem první československé známky Hradčany byl Alfons Mucha. Zobrazil na ní Pražský hrad s vycházejícím sluncem jako symbolem nové republiky (astronomická situace ve skutečnosti takovýto pohled na východ slunce nad Hradem vylučuje). Max Švabinský navrhl známku s podobiznou československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Vratislav Hugo Brunner byl autorem známky Osvobozená republika. Mezi prvními emisemi známek je více variant umístění nápisu, objevují se typografické chyby a nedostatky, jsou tak sběratelsky cenné. Následující série již byly vylepšeny.

Použité zdroje
DVOŘÁKOVÁ, Jana. Dějiny na známce. Poštovní známky Československa, Maďarska, Polska a Rakouska v meziválečném období. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří HNILICA.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KRAMÁŘ, Jan, Tomáš KAVKA a Martin JAHODA. Klenoty Poštovního muzea: pošta za velké války. Praha: Česká pošta, s.p., 2014. ISBN 978-80-86437-18-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.