Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká příjmení

Česká příjmení

Již od 18. století povinné označení osob, které se v rodině dědí po otci. Česká příjmení mají rozmanitý původ a ženská příjmení jsou typicky opatřena koncovkou -ová. Mezi nejčastější příjmení v Česku patří Novák, Svoboda, Novotný a Dvořák.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Příjmení jsou v českém prostředí běžná od 16. století, od reforem Marie Terezie v 18. století se zapisují povinně. V češtině mají velmi rozmanitý původ – mohou odkazovat na vlastnosti daného člověka, jeho národnost, předky, místo původu, povolání či přezdívku atd. Dnes už jsou zcela zbavena původního významu a od zdrojového slova se mohou pravopisně lišit (kavkaKafka). Příjmení jsou dědičná, obvykle po otci – pokud rodiče narozeného dítěte (či zletilá osoba sama) nepožádají matriku o jinou variantu.

Ženské varianty jsou přechýlené – k mužské formě se (s eventuálními drobnými gramatickými úpravami) přidává přípona -ová (Novák–Nováková, Procházka–Procházková). V případě příjmení v podobě přídavného jména se jako přídavné jméno chová i ženská varianta (VeselýVeselá) nebo mohou být obě varianty shodně nesklonné – v takovém případě ale rodové zařazení zůstává a určuje okolní kontext (s váženým panem Janů – s váženou paní Janů). Podle současné úpravy zákona si žena smí nechat u matriky zapsat nepřechýlenou variantu příjemní, pokud není české národnosti, bere si cizince nebo žije či plánuje pobývat v zahraničí, kde by mohla mít potíže například s tím, že nemá příjmení identické s manželem. Tato možnost ale přichází až u příležitosti sňatku ženy. Přechylování se obvykle (podle konkrétní redakční politiky a praxe daného média či mluvčího) provádí i při výskytu cizích příjmení v českém textu, aby bylo možné dané jméno zařadit do gramatického systému češtiny a užívat jej ve větě. Cizí ženská příjmení a také mužská v jiných pádech než v prvním se proto logicky liší od své originální podoby, což může být matoucí. Nejen v poslední době jde o společensky velmi citlivé téma.

Při oslovení ve formě vykání se obvykle zdvořile spolu s příjmením užívá i křestní jméno, oslovení pan, paní nebo slečna a velmi často také akademické tituly – (pane) inženýre Kučero.

Použité zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echylov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD#Pr%C3%A1vn%C3%AD_regulace_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice - článek o přechylování příjmení už byl citován
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=850 - příručka už byla citována jako webové sídlo
https://www.kdejsme.cz/
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/struktura-prijmeni-v-cesku
KOMŮRKOVÁ, Kristina. Jmenují se Emma Smetana, či Petra Svoboda. Proč to té češtině dělají? In: idnes.cz [online]. 12. 9. 2013 [cit. den-měsíc-rok]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/onadnes/moda/prechylovani-prijmeni.A130909_121451_styl_jup.
Ministerstvo vnitra České republiky. Změna jména a příjmení [online]. 2. 1. 2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx.
Prijmeni.cz [online]. Prijmeni.cz: ©2020 [cit. den-měsíc-rok]. Dostupné z: https://www.prijmeni.cz/.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Přechylování příjmení [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echylov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Příjmení [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Seznam nejčetnějších příjmení v Česku [online]. ©2020 [cit. 28.8.2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nej%C4%8Detn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD_v_%C4%8Cesku.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.