Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká slepice zlatá kropenatá

Česká slepice zlatá kropenatá

Původní české krajové plemeno slepic. Hospodářsky významné nosné plemeno, které bylo chovatelskou a spolkovou činností na počátku 20. století zachráněno před zánikem.

 


4,5 měsíce starý pár, kuřice a kohout. Autor: Milan Kylar, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23534595#/media/File:Slepice_česká_zlatě_kropenatá,_mladý_pár.jpg
Podrobné informace

Česká slepice zlatá kropenatá, jindy zvaná česká kropenka nebo jen česká slepice, patří mezi původní krajové plemeno, chované na českém území již po staletí. Od poloviny 19. století byly domácí slepice, stejně jako většina plemen hospodářských zvířat, kříženy s importovanými plemeny a původní populaci českých slepic hrozil zánik. Dnes však na rozdíl od ohroženější šumavanky tyto problémy kropenka nemá a v roce 2017 bylo na území ČR chováno 174 kusů tohoto plemene v sedmi chovech. Na záchraně plemene na počátku 20. století má  podle některých zdrojů velký podíl chovatel Čestmír Sedlák (1890–1957), který s pomocí spolku Drůbežnická jednota pomohl českou kropenku znovu rozšířit na venkov. Kromě České republiky jsou kropenky chovány i v zahraničí, zejména v Německu.

Svou současnou podobu získala česká kropenka počátkem 20. století od původních selských slepic a v roce 1936 byla zařazena mezi hospodářsky významná plemena. Od roku 1992 je součástí genetických zdrojů ČR. Její oblíbenost spočívá především v nenáročném chovu a otužilosti, díky čemuž dobře snáší i zimní období a spotřebuje výrazně méně krmiva než ostatní plemena. Při dostatečně velkém výběhu jsou tyto slepice téměř soběstačné a velkou část potravy si sbírají samy. Zajímavostí je, že právě dostatečně velký výběh je podmínkou pro zařazení konkrétní slepice do chovu, který patří do kategorie genových zdrojů.

I přesto, že patří mezi nosná plemena lehkého typu, snáší pouze kolem 150 vajec ročně o hmotnosti 55–57 g. Pokud sedí na vejcích, jsou z nich výborné kvočny. Vyznačují se jemnou tělesnou stavbou s válcovitým trupem obdélníkového tvaru. Slepice dosahují hmotnosti přibližně 2 kg a kohouti mohou mít ještě o půl kilogramu více. Zbarvení je různorodé – od zlatě kropenaté přes stříbrné, bílé až stříbřité.

Použité zdroje
SPĚVÁK, Jindřich. Zlatá česká kropenka: slepice s mnoha skvělými vlastnostmi. In: iReceptář.cz [online]. 24. 2. 2011 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.ireceptar.cz/zvirata/zlata-ceska-kropenka-slepice-s-mnoha-skvelymi-vlastnostmi.html

BUKOVSKÁ, Daniela a Aleš BUKOVSKÝ. Česká zlatá kropenka včera a dnes. In: České slepice [online]. 2011 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z. https://ceske-slepice.webnode.cz/ceska-zlata-kropenka-vcera-a-dnes-/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.