Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České dráhy

České dráhy

Národní a největší železniční dopravce v České republice, který vznikl v roce 1993 spolu se svým slovenským protějškem jako nástupnický subjekt Československých státních drah. Ročně přepraví kolem 180 mil. cestujících a jeho vlaky jezdí v rámci ČR po železniční síti měřící asi 10 000 km.


ČTK/Eret Petr
Podrobné informace

České dráhy, a. s., (ČD) jsou národní a největší železniční dopravce v České republice poskytující příměstskou, regionální a dálkovou osobní dopravu. Samotná společnost České dráhy vznikla jako státní organizace dne 1. 1. 1993 v důsledku rozdělení Československa, a tedy i Československých státních drah na České dráhy a Železnice Slovenskej republiky. Neblahým dědictvím totalitní minulosti zůstal zubožený stav jak vozového parku, tak samotných tratí, nejvyšší povolená rychlost na většině hlavních tepen dosahovala na přelomu 80. a 90. let pouhých 100 km/h. První svobodná léta na železnici se tak nesla ve znamení hledání cesty rozsáhlé modernizace, která však byla zatížena nedostatkem financí a nejasně definovanou rolí železnice ze strany státu. Ta byla poprvé blíže pojmenována v roce 1994 přijetím zákona o dráhách. Dnes je kvalita poskytovaných služeb ČD na srovnatelné úrovni s vyspělými evropskými státy a masivní investice do zlepšení kvality služeb stále probíhají, i s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti ČD mezi soukromými dopravci.  
Zásadní změna potkala ČD 1. ledna 2003, kdy zanikla státní organizace České dráhy. Ta byla nově rozdělena na akciovou společnost České dráhy jako dopravce a provozovatele zároveň a státní organizaci Správa železniční a dopravní cesty (od ledna 2020 jen Správa železnic) jako vlastníka infrastruktury. V roce 2007 došlo k vydělení dceřiné společnosti ČD Cargo, která se zabývá nákladní dopravou, přičemž ČD jsou jejím 100% vlastníkem. Od roku 2008 je Správa železnic zároveň provozovatelem drtivé většiny tratí v ČR, a ČD tak zůstaly pouze dopravcem.           
Železniční síť, kterou využívají České dráhy, měří necelých 10 000 km, z čehož je třetina elektrifikována. Mezi tuto třetinu však patří všechny hlavní tahy a vytíženější regionální tratě. České dráhy v roce 2018 přepravily 179 mil. cestujících, kteří dohromady ujeli přes 8 mld. kilometrů ve více než 2 200 vozech. Průměrný meziroční nárůst cestujících se v posledních letech pohybuje okolo 3 mil. Kromě osobních vlaků, spěšných vlaků a rychlíků vypravují ČD i vlaky nadstandardní kvality. Mezi ně patří např. vysokorychlostní soupravy Railjet, které u ČD jezdí díky úspěšné spolupráci s rakouským dopravcem ÖBB.

Použité zdroje
BEK, Pavel a kol. Historie státních drah = História štátnych dráh: 1918-2018. 1. vydání. Praha: České dráhy, a.s., 2018. 215 stran. ISBN 978-80-85104-27-1.

ČD pro vás [online]. Praha: České dráhy, [2013?]- [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: http://www.cdprovas.cz.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.