Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České knižní ilustrace

České knižní ilustrace

Specifická oblast výtvarného umění, jež má v českých zemích dlouholetou tradici a vysokou úroveň.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

První doklady knižní ilustrace v českých zemích pocházejí ze sklonku 11. století (tzv. Kodex vyšehradský). S vynálezem knihtisku se rozvíjely nové ilustrační techniky, do procesu byl zapojen kreslíř a rytec. Prvním evropsky významným ilustrátorem českého původu byl Václav Hollar, který vytvořil například obrazový doprovod Ezopových bajek vydaných v Londýně roku 1655. Z 19. století pocházejí litografické ilustrace Františka Kupky, jenž v té době působil ve Francii. Do druhé poloviny 19. století spadají počátky ilustrací vytvářených pro dětskou literaturu a humoristické časopisy (často se jednalo o karikatury).

Počátky novodobé české ilustrace jsou spojeny se jmény Josefa a Quida Mánesových a Mikoláše Alše. Na přelomu 19. a 20. století se ilustraci věnovali Hanuš Schwaiger, Alfons Mucha, Luděk Marold, Viktor Oliva a další. Ve 20. století jsou tradiční ilustrace spojeny především se jménem Adolfa Kašpara. Novou vlnu naproti tomu reprezentují Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Karel Dyrynk a Vratislav Hugo Brunner, kteří prosazovali nový estetický pohled na úpravu knih (včetně typografického písma, barvy, kvality a velikosti papíru). Knižní výzdobě se věnovali i další významní čeští výtvarníci, např. Václav Špála, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Josef Váchal, Jan Zrzavý, Kamil Lhoták a další.

Novodobá česká ilustrace se rozvíjí ve třech proudech. První z nich představují ilustrátoři ze Sdružení českých umělců grafiků Hollar (František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Karel Svolinský, Cyril Bouda, Antonín Procházka a další). Druhý proud se nejvíce věnuje karikatuře (Josef Lada, František Gellner, Adolf Hoffmeister, Josef Čapek, Zdeněk Kratochvíl, také Adolf Born a Vladimír Jiránek a další). Třetí se pak soustřeďuje na dětskou literaturu, zde vynikali zejména již zmínění malíři Lada, Čapek, Bouda, Born, ale také Jiří Trnka, Květa Pacovská, Zdeněk Burian, Helena Zmatlíková a další. V současné době působí jako ilustrátoři též Jiří Anderle, Vladimír Kokolia, Jáchym Šerých, Adriena Šimotová a další.

Použité zdroje
DVORNÁ, Zuzana. Česká avantgarda a knižní ilustrace. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Vojtěch LAHODA.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.