Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Český teplokrevník

Český teplokrevník

Původní české koňské plemeno mohutné tělesné stavby, které tvoří asi polovinu z celkové populace koní v České republice. V roce 2014 bylo evidováno asi 19 000 zástupců tohoto plemene.

 


Český teplokrevník. Autor: Keep-Smiling, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2822355#/media/File:Český_teplokrevn%C3%ADk_-_Keep_Smiling.jpg
Podrobné informace

Český teplokrevník je koňské plemeno, které se vyvinulo v 19. století nejdříve pod vlivem koně starošpanělského a staroitalského, později pod vlivem anglického plnokrevníka. Ten byl oproti koním starošpanělským a staroitalským plemenem výkonnějším a rychlejším. Pro vznik českého teplokrevníka jsou rozhodující čtyři kmeny. Furioso, který byl založen v roce 1836, Przedswit, založený v roce 1872 v Polsku, dále Nonius, založený v roce 1910, a nakonec angloarabský kmen Gidran. Podoba českého teplokrevníka se ustálila v první polovině 20. století, po období působení oldenburských koní v oblasti Čech. Ti byli využíváni ke zvýšení populace teplokrevníků. Takto vzniklý teplokrevník je mohutným koněm vozového typu, hrubší stavby těla, s vysoko nasazeným krkem a kohoutkovou výškou hřebců 170 až 175 cm.

Ačkoli původní využití českých teplokrevníků bylo zejména hospodářské, od 60. let 20. století, kdy se omezilo využití koní v zemědělství, se jejich význam posunul především do oblasti sportovní. Faktický konec služby teplokrevníků v zemědělství měl za následek i snížení stavů plemene. I proto došlo k rychlému splynutí českého a moravského teplokrevníka, kteří se do té doby lišili stavbou těla i povahovými vlastnostmi. Uplatnění oldenburských koní totiž v 19. století nebylo na Moravě tak intenzivní jako v Čechách.

Plemennou knihu vede a šlechtitelský proces zajišťuje Svaz chovatelů českého teplokrevníka a počet koní evidovaných v rámci tohoto plemene tvoří zásadní podíl z počtu koní v České republice, přesněji asi 56 %. V roce 2014 bylo v České republice evidováno necelých 19 000 kusů českého teplokrevníka.

 

Použité zdroje
ŠPAČEK, František a kol. Atlas plemen hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: SZN, 1987. 259 s. Živočišná výroba

MARŠÁLEK, Miroslav, VEJČÍK, Antonín a ZEDNÍKOVÁ, Jana. Atlas plemen hospodářských zvířat chovaných v České republice: skot, koně, ovce a kozy. 1. vydání. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2016. 161 stran. ISBN 978-80-7394-581-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.