Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Děd Vševěd

Děd Vševěd

Pohádková postava, jež dokáže díky svým znalostem odpovědět na těžko zodpověditelné otázky.


Ilustrace Věnceslava Černého (1865–1936) k pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda z knihy K. J. Erbena. Autor: Věnceslav Černý (1865–1936), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Venceslav_cerny_tri_zlate_vlasy_deda_vseveda.jpg
Podrobné informace

Děd Vševěd patří zřejmě díky několikerému filmovému i jinému uměleckému zpracování lidového námětu ke kánonu postav českých pohádek. Vyskytuje se jako bytost v příběhu, v němž sudičky chudému novorozenci přisoudí sňatek s dcerou bohatého člověka. Tento muž, král či bohatý sedlák, se však o věštbě dozví, a aby naplnění věštby zabránil, přikáže novorozeného chlapce od rodičů získat a utopit jej. Vykonavatel pánovy vůle se ale nad dítětem slituje a pustí jej v proutěném koši po proudu řeky. Posléze je chlapec, známý v české kultuře jako Plaváček, nalezen a vychován náhradními rodiči. Když dospěje, vede jej osud za zaslíbenou nevěstou, její otec se ovšem znovu snaží věštbu zvrátit a požaduje po Plaváčkovi, aby mu přinesl tři zlaté vlasy děda Vševěda.

Chlapec se tedy vypraví na dalekou cestu, při níž jej obyvatelé různých zemí či převozník žádají, aby se děda Vševěda zeptal, jak lze vyléčit jejich (zlatonosnou) jabloň, jak předat své převoznické povinnosti apod. To vše od zlatovlasého nebeského poutníka, jenž bývá někdy nazýván ptákem se zlatým peřím či třeba čarodějem, zlatovlasým čertem, obrem nebo drakem, zjistí, i tři jeho zlaté vlasy získá, musí mu k tomu ovšem dopomoci Vševědova matka (jindy žena).

Vševěd přes den sleduje vše, co se na Zemi děje, a tak mu nic neunikne a všechno ví. Jeho znalosti i místo, kde přebývá v noci, tedy daleko od světa lidí, za vodou nebo třeba v zemi, s sebou ale nesou také prvky vnějšího, nebezpečného světa, hrozícího člověku (Plaváčkovi) záhubou. Příběh, v němž Vševěd vystupuje jako stěžejní postava, byl opakovaně zpracováván, filmově jako Tři zlaté vlasy děda Vševěda  v letech 1963 a 1978, jako Plaváček  roku 1986. Stal se též námětem i pro mnohá další umělecká zpracování. V české kultuře i řeči je Vševěd pevně ukotven. Bývá tak nazýván člověk, který mnoho ví, nezřídka je však pojem užíván ironicky.

Použité zdroje
TILLE, Václav. Soupis českých pohádek. V Praze: nákladem České akademie věd a umění, 1929-1937. 3 svazky (619; 451; 661 stran). Rozpravy České akademie věd a umění; třída III, číslo 66, 72, 74.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.