Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Dělostřelecká tvrz Bouda

Dělostřelecká tvrz Bouda

Jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí budovaných v rámci československého meziválečného opevnění. Jako jediná se dochovala v téměř původní podobě. Nachází se v nejjižnější části Orlických hor, zhruba 6 km od města Králíky.


Vchodový objekt K–S 22a „Krok“ dělostřelecké tvrze Bouda. Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Tvrz Bouda byla vybudována v letech 1936–1938 na stejnojmenném kopci v těžce přístupném terénu, odkud měla dělostřeleckou palbou pomáhat při obraně strategicky zranitelného prostoru Králicka před případným útokem nacistického Německa. Všechny pevnostní objekty byly v září 1938 před vypuknutím mnichovské krize prakticky dokončeny, prováděla se již jen montáž vnitřního vybavení a střílnových zbraní. V důsledku postoupení československého pohraničí Německu však tvrz nemohla svůj účel nikdy naplnit. Wehrmacht následně využíval jednotlivé objekty pro různé zbraňové zkoušky a nácviky. Po válce měla být Bouda přestavěna na muniční sklad, práce však byly v roce 1950 zastaveny. Po roce 1989 byl celý komplex skupinami nadšenců přeměněn v muzeum a dnes je z větší části přístupný veřejnosti.

Tvrz Bouda zahrnuje celkem pět samostatných objektů propojených navzájem rozsáhlým systémem podzemních chodeb a místností, mezi nimiž nechyběly sklady, ubikace, nemocnice ani generátor elektrické energie. Mohla tak poskytnout plnohodnotné zázemí posádce o síle 316 mužů. Vstup do opevnění chránil vchodový objekt K–S 22a „Krok“, vybudovaný na odvrácené straně kopce. Zajišťoval především plynulé zásobování tvrze a neměl se proto dostat do kontaktu s nepřítelem, přesto byl k bezprostřední obraně vyzbrojen celkem šesti kulomety. Zhruba 750 metrů od něj se nachází objekt K–S 22 „Horymír“, v němž měla být umístěna hlavní zbraň tvrze – otočná výsuvná věž s dvojicí houfnic ráže 10 cm. K její instalaci však nikdy nedošlo a poté, co byl v 50. letech zničen i pancéřový zvon, zůstala na místě jen působivá 7 metrů široká a 11 metrů hluboká šachta. Postup případného útočníka měla na hlavní obranné linii zadržet trojice vzájemně se podporujících pěchotních srubů K–S 21, 23 a 24 přezdívaných Kazi, Teta a Libuše. Obranu měla dále doplňovat řada objektů lehkého opevnění vzor 37 (tzv. řopíků), žádný z nich však v době odstoupení pohraničí nebyl dokončen.

 

 

 

Použité zdroje
Fidler, Jiří a Sluka, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 767 s. ISBN 80-7277-256-2.
Ráboň, Martin a kol. Bouda: dělostřelecká tvrz z let 1936-1938. Vydání: první. Hradčany u Tišnova: Spolek přátel československého opevnění Brno, s.r.o., 2010. 43 stran. Miniprůvodce. Fortifikace; svazek: 26. ISBN 978-80-86463-30-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.