Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Divadlo pod Palmovkou

Divadlo pod Palmovkou

Pražské divadlo sídlící v ulici Zenklova. Dlouhou dobu působilo pod názvem Divadlo S. K. Neumanna. Věnuje se zejména činoherním inscenacím.


Divadlo pod Palmovkou. ČTK/Šulová Kateřina.
Podrobné informace

1948–, Praha

Počátky Divadla pod Palmovkou sahají do roku 1948, kdy bylo na pražském Žižkově založeno zájezdové divadlo pod uměleckým vedením Jana Strejčka. Z technických důvodů přesídlilo o rok později do dnešní libeňské ulice Zenklova, na místo bývalého hostince U Deutschů, kde v 19. století působily ochotnické soubory.

Scéna, jež od roku 1951 nesla název Divadlo S. K. Neumanna, během 50. let upustila od zájezdových představení a přibylo jí inscenací na domácích prknech. Repertoár, zaměřený na lidové drama, byl zpočátku silně ideologicky ovlivněn, a hrály se hry především od sovětských dramatiků. Od druhé poloviny 50. let však začal mít pod péčí režiséra a pozdějšího ředitele divadla Václava Lohniského a dramaturga Antonína Langra širší záběr zahrnující lidové komedie (i hudební, např. Jesse BSimple se žení od Langstona Hughese s hudbou Jiřího Šlitra /1959/) či vážné drama (klasické i novodobé) z dílny domácích a světových autorů. Pro představení začala být charakteristická kvalitní a inovativní dramaturgie a žánrová rozmanitost a tento stav se divadlo pokoušelo zachovat i během let šedesátých – divácky úspěšnými se staly adaptace Rogera Planchona Tři mušketýři (1961) či dramatizace knihy Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní (1962). V 70. letech se scéna neubránila jisté stagnaci, působil zde ale kvalitní herecký soubor a nově byla režisérem Karlem Pokorným prosazena technika tzv. otevřeného divadla. Od počátku 80. let se o inovaci inscenací zasloužil Jan Grossman – za jeho působení se divadlo navrátilo k popularitě let šedesátých.

Od roku 1990 se scéna již pod názvem Divadlo pod Palmovkou odklonila od komedií a za spolupráce ředitele-režiséra Petra Kracika a dramaturga Martina Velíška založila repertoár na tragédii, postupně se však divadlo přiklonilo k divácky podbízivé, průměrné komediální produkci. S příchodem uměleckého šéfa Michala Langa se divadlo dostalo opět do popředí tuzemské divadelní scény, vyznačuje se progresivní dramaturgií a je pravidelným hostitelem zahraničních režisérů (své inscenace zde uvedl např. polský režisér Jan Klata). Divadlo se pravidelně účastní mezinárodních festivalů a je držitelem několika divadelních cen.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
Historie. In: Divadlo pod Palmovkou [online]. [cit. 2. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.podpalmovkou.cz/historie.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.