Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Městem zřizovaná pražská činoherní scéna sídlící v budově s dlouhou divadelní historií na rohu ulic Hradební a Dlouhá. Několik desetiletí v tomto divadelním prostoru sídlilo Divadlo Jiřího Wolkra.


Divadlo v Dlouhé. ČTK/Kamaryt Michal.
Podrobné informace

1996–, Praha

Prostory Divadla v Dlouhé pocházejí z roku 1929, kdy byl na rohu pražských ulic Hradební a Dlouhá vystavěn bytový palác s divadelní scénou. Ta byla otevřena z iniciativy divadelního podnikatele Bedřicha Jeřábka pod názvem Velká opereta – v českém kontextu se jednalo o první výhradně operetní divadlo. Po druhé světové válce sloužil divadelní prostor nejprve jako jedna ze scén Národního divadla, jež disponovala samostatným programem, za nímž stál režisér Jindřich Honzl. Poté zde pod vedením režiséra Antonína Kurše působila Činohra 5. května – její soubor zahrnoval přední české umělce (např. režiséra Alfréda Radoka), potýkala se nicméně s kolísavou úrovní a roku 1948 byla státem uzavřena.

Od roku 1949 zde sídlilo Městské divadlo pro mládež, které vzniklo sjednocením Pražského divadla pro mládež Míly Mellanové a tzv. Malého déčka při Divadle E. F. Buriana. Později bylo přejmenováno na Divadlo Jiřího Wolkra. Představovalo profesionální činoherní scénu pro děti a mládež a nabízelo především představení pro školy; cílem inscenací byla často politická výchova. V jeho čele se vystřídali Miloslav Stehlík, Vladimír Adámek či Karel Richter. Od roku 1991 nesla scéna název Divadlo na Starém Městě. Po revoluci se potýkala s nízkou návštěvností a o několik let později zanikla.

Od roku 1996 zde sídlí Divadlo v Dlouhé se zřizovatelem hlavním městem Praha. Mezi zakládající členy divadla se řadí ředitelka Daniela Šálková, dramaturg Štěpán Otčenášek a režiséři Hana Burešová a Jan Borna. Dnes zde působí také Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, již tvoří režijní duo SKUTR. Základ hereckého souboru pak vznikl z části někdejšího souboru Dejvického divadla a z herců ze zrušeného divadla Labyrint. Divadlo v Dlouhé se vyznačuje žánrovou pestrostí: jádrem repertoáru jsou činoherní inscenace s přesahem k alternativnímu divadlu či hudbě. Nedílnou součástí repertoáru jsou také představení pro děti a mládež a scéna je také pořadatelem festivalů Dítě v Dlouhé a Festival 13+.

Videa (1 videí)
Divadlo v Dlouhé.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
Divadlo v Dlouhé. In: Divadlo v Dlouhé [online]. VIZUS: ©2020 [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.divadlovdlouhe.cz/o-nas/.
Dvacet let Divadla v Dlouhé: 1996-2016. [Praha]: Divadlo v Dlouhé, 2016. 176 stran. ISBN 978-80-270-1707-2.
Palác Dlouhá. In: DAM.architekti [online]. DAM.architekti: ©2020 [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.dam.cz/cs/portfolio/palac-dlouha.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.