Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Divadlo v Kotcích

Divadlo v Kotcích

První profesionální divadelní scéna, kde se v 18. století hrála činohra také v češtině. Patřila mezi nejstarší městská divadla v Praze a představovala významné centrum italské opery a německé činohry.


Autor: Leo Gerber – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69103535
Podrobné informace

(1738–1783)

Divadlo v Kotcích bylo založeno v Praze v letech 1738–1739 v prvním patře tzv. menších Kotců, tedy tradičního staroměstského tržiště (dnes odpovídá adrese Rytířská 29). Zpočátku město pronajímalo divadlo italským a německým souborům. Roku 1764 ho odkoupil Ital Guiseppe Bustelli, který si tím zajistil jeho doživotní vlastnictví, tj. do roku 1781. Smlouva s původním vlastníkem hercem Felixem Kurtzem, uzavřená do roku 1766, byla na pokyn dvora zrušena. Po Bustelliho smrti divadlo znovu připadlo městu. Záhy však ztratilo na významu, protože se již v plném proudu rozvíjelo větší Nosticovo divadlo. Posledním nájemcem se stal herec Carl Wahr, který tu působil do Velikonoc 1783. Poté byla činnost divadla ukončena.

Byla to první scéna, která nebyla vybudována z iniciativy šlechtického mecenáše, ale za podpory městské honorace. Hrála se tu profesionální činohra v češtině. Ta zde poprvé zazněla roku 1754 v jedné árii v pantomimě Kolombínino milostné řádění (Die Liebsraserei der Colombine). Roku 1771 zde též byla v překladu Jana Josefa Zeberera zinscenována hra Karla Friedricha Krügera Kníže Honzík, která se stala první divadelní hrou uvedenou v češtině (avšak hranou německými herci). Také společnost herce Carla Wahra pokračovala v uvádění her v češtině.

Použité zdroje
ČERNÝ, František et al. Divadlo v Kotcích: nejstarší pražské městské divadlo 1739 - 1783. Překlad Eva Wistenová. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 478 s., [56] s. fotogr. (některé barev.). Pragensia. ISBN 80-7038-210-4.
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.