Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Elektrárna Holešovice

Elektrárna Holešovice

Jedna z prvních elektráren v Praze. V roce 2002 byly její zachovalé části prohlášeny za kulturní památku.


ČTK/Černý Jan
Podrobné informace

Elektrárna Holešovice (původně Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy) se nachází v pražských Holešovicích nedaleko pražského Výstaviště a stanice metra Nádraží Holešovice. Její historie sahá až ke konci předminulého století. V letech 1898–1900 byla vybudována Elektrickými podniky hlavního města Prahy za účelem výroby elektrického pohonu pro městské tramvajové tratě. Po svém zprovoznění však produkovala elektřinu i pro veřejné osvětlení a dodávala ji rovněž soukromým subjektům. Jejím nejdůležitějším inventářem byly tři parní stroje (posléze rozšířené o další dva), parní turbína a dva turbogenerátory. Od počátku byla součástí areálu elektrárny i tramvajová vozovna, která byla později přemístěna do Kobylis.

Po vzniku samostatného Československa dokázala holešovická elektrárna společně s vodní elektrárnou na Štvanici plně uspokojit poptávku hlavního města po elektrické energii. V roce 1926 byla původní tepelná elektrárna přestavěna na parní. Zachované, ale již nefunkční části haly, strojovny a kotelny elektrárny byly roku 2002 prohlášeny za kulturní památku.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

ŘÍHA, Zdeněk, FOJTÍK, Pavel. Jak se tvoří město. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. 190 s. ISBN 978-80-01-05029-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.