Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Emila Medková

Emila Medková

Surrealistická fotografka druhé poloviny 20. st., která částečně tvořila se svým manželem, malířem Mikulášem Medkem.


Fotoaparát Flexaret IV, model z roku 1956, ilustrační fotografie, ČTK/Štěrba Martin
Podrobné informace

*19. 12. 1928 Ústí nad Orlicí – †19. 9. 1985 Praha

Emila Medková, původním jménem Emilie Tláskalová, začala po ukončení měšťanské dívčí školy studovat na Státní grafické škole, kde navštěvovala třídu krajinářské fotografie Josefa Ehma. Během války byla s celou třídou totálně nasazena na Barrandově jako praktikantka v laboratoři. Od ledna 1947 pracovala jako fotografka v Československém ústavu práce až do jeho likvidace v roce 1951, poté pracovala ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce ROH, kde se roku 1954 stala vedoucí fotolaboratoře. Zásadní vliv na její uměleckou tvorbu měl nákup fotoaparátu Flexaret 6×6 cm a setkání s budoucím manželem surrealistickým malířem Mikulášem Medkem. V září 1951 se za něj provdala a spolu bydleli až do roku 1966 v domě s ateliérem, ve kterém se po léta scházeli umělci a intelektuálové. V letech 1963–1973 pracovala Emila Medková jako fotografka v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, po deseti letech dala výpověď kvůli zhoršujícímu se stavu manžela Mikuláše Medka, o kterého pečovala až do jeho smrti v srpnu 1974. NA FF UK začala opět pracovat až v roce 1979, kvůli zdravotním problémům zde však vydržela pouhé dva roky. Krátce po operaci roku 1981 ochrnula na levou polovinu těla. Zemřela po těžké nemoci ve věku 56 let.

Emila Medková byla profesní fotografkou, ale striktně oddělovala vlastní tvorbu od každodenní praxe. V letech 1948–1951 spolupracovala s Mikulášem Medkem na několika fotografických cyklech, z nichž vynikají především Stínohry (1948). Roku 1960 proběhla v Hradci Králové její první samostatná výstava, o dva roky později už vystavovala ve Varšavě. Její první pražská výstava proběhla v únoru 1965 a od té doby vystavovala pravidelně i v zahraničí. Dlouhodobě se věnovala stejným námětům, fotografie sdružovala do cyklů. Mezi její nejznámější cykly patří abstraktní Hlavy, které nacházela např. v oprýskané omítce. Vázala se především na město, fotografovala zdi, dveře i ploty, ve kterých nacházela obrysy lidských postav, krátce před smrtí však nalézala nosné náměty i na venkově a na skládkách kovového šrotu.

Použité zdroje
SRP, Karel. Emila Medková. 1st ed. Prague: Torst, 2005. 154 s. FotoTorst; 18. ISBN 80-7215-238-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.