Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Enyky benyky

Enyky benyky

Jedno z nejběžnějších a nejtajemnějších českých rozpočítadel, založené na výrazném a pravidelném rytmu.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Slovy „enyky, benyky“ začíná jedna z nejrozšířenějších českých říkanek, používaná jako rozpočítadlo při rozdělování rolí ve hře. Zároveň toto rozpočítadlo představuje jednu z říkanek nejzáhadnějších, v níž většina použitých slov kromě závěrečných šesti není nositelem žádného významu. Jejich účelem je pouze rytmus a rým. Při deklamování po slovech se ukazuje postupně na všechny rozpočítávané. Na koho se ukáže při vyslovení poslední slabiky, je vybrán. Celé rozpočítadlo v základní verzi zní:

„Enyky benyky kliky bé,

ábr fábr domine,

elce pelce do pekelce,

ten musí jít z kola ven!“

Toto rozpočítadlo existuje ve více variantách, k nimž patří například „enyky benyky kukuřice“:

„Enyky benyky kukuřice,

včaruj se, hříbátko, do čepice.

Enyky zlatá Turkyně,

koníčku, vyskoč ze skříně.

Kdo tam zůstal, není hříbě,

ale stará koza v chlívě.

Když tu kozu našli,

měla tvoji mašli.

Huššš – hříbata, ven!“

Použité zdroje
ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. 1. vyd. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ZAPLETAL, Miloš. Špalíček her: pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988. 357 s.
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Vyd. 2., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 573 s. ISBN 80-86061-13-2.
Rozpočítadla. In: Metodický portál RVP.cz [online] [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadla

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.