Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Feminismus

Feminismus

Kulturní, společenská a politická hnutí s cílem prosazovat přítomnost a aktivitu žen v rozmanitých veřejných oblastech. Tradice ženských spolků sahá až do 30. let 19. století.


Podrobné informace

Počátky feminismu v Česku sahají do 19. století, kdy byl mj. spisovatelkou Karolínou Světlou založen Americký klub dam, zaměřující se na vzdělání žen a dobročinnost. V roce 1890 vzniklo iniciativou jiné české spisovatelky, Elišky Krásnohorské, první dívčí gymnázium ve střední Evropě Minerva. Poté české ženy podaly jako první v Rakousko- Uhersku žádost o možnost studia na univerzitě, což jim bylo v roce 1897 povoleno. Ženský klub český, založen v roce 1903, inicioval Výbor pro volební právo žen. Toto právo a slib
rovnosti získaly ženy v § 106 Ústavy Československé republiky z roku 1920. Roku 1945 vznikla Rada československých žen s předsedkyní Miladou Horákovou, pak v 1958 bylo uzákoněno právo na potrat, přístup ke vzdělání, právo na práci a přístup k veřejným funkcím.

Feministická myšlenka se opět vrátila do veřejné diskuse po roce 1989. V roce 1991 vznikla Nadace gender studies, jež nabízí největší knihovnu zaměřenou na tematiku gender (přes 7 000 titulů) v této části Evropy, zajišťuje informační servis pro genderovou tematiku, pořádá workshopy, školení či konzultace. V rámci své činnosti pořádá také například soutěž Firma roku: rovné příležitosti, událost Blíže k rovnosti – genderové audity firem nebo Den paměti žen. V letech 1998 až 2003 existoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
samostatný obor Gender studies. V 90. letech 20. století vzniklo nakladatelství Aspekt (působící současně i na Slovensku) se svým feministickým časopisem, poté v roce 1997 nakladatelství One Woman Press, které se zaměřuje na literaturu o ženách pro ženy. Za zmínku stojí také aktivita PhDr. Evy Kalivodové, Ph.D., a její publikace One Eye Open o genderových rolích v českém prostředí, publicistická činnost prof. PhDr. Zdeňky Kálnické, CSc., s jejími např. esteticko-filozofickými úvahami v publikaci Obrazy vody a ženy nebo dílo spisovatelky Alexandry Berkové.

Ženy mají v České republice zajištěna občanská práva (včetně práva na potrat) a rovnost před zákonem, nadále však lze sledovat genderové rozdíly na různých úrovních. Působí zde různé ženské organizace, např. Český svaz žen, Česká ženská lobby, Slovak-Czech Women’s Fund a genderové informační centrum Nora. Proti depersonalizaci žen v reklamách také bojuje brněnské sdružení NESEHNUTÍ a do roku 2018 udělovalo anticeny Sexistické prasátečko za nejvíce sexistickou reklamu v České republice.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.