Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Flaška

Flaška

Rozšířená společenská hra s různými verzemi pro děti i pro dospělé.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Hra flaška se často hraje na dětských táborech, soustředěních a různých jiných akcích, kde je oblíbenou součástí večerní zábavy. Představuje jednu z variant hry „na fanty“ (podle slova „fant“  z německého Pfand – zástava, záruka). Hra probíhá takto: Účastníci se posadí do kruhu na zem nebo u stolu a doprostřed položí láhev (v obecné češtině „flaška“). Jednotliví hráči láhev postupně roztáčejí. Když se roztočená láhev zastaví, musí ten, na koho ukáže hrdlo, dát do zástavy fant, kterým může být pouze něco, co má na sobě. Ze hry vypadává hráč poté, když mu dojdou všechny fanty. Vítězem je hráč, který vydrží ve hře nejdéle. Hra může pokračovat druhou fází, v níž se vybrané fanty vracejí – za každý z nich lze zadávat úkoly, které je potřeba splnit, např. někoho políbit, udělat dobrý skutek apod.

Rozšířenou variantou flašky je také hra na pravdu. Označený hráč musí pravdivě zodpovědět nějakou otázku, která často bývá do určité míry choulostivá nebo nekorektní. Hráč, který z tohoto důvodu na otázku odpovědět nechce, musí místo toho odevzdat fant. Na tuto variantu navazuje také verze pro dospělé, kde se hráč, který neodpoví na položenou otázku, musí místo odevzdání fantu napít alkoholu.

Použité zdroje
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Vyd. 2., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 573 s. ISBN 80-86061-13-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.