Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Fotografický obzor

Fotografický obzor

První český ilustrovaný časopis pro fotografy amatéry, vydávaný v letech 1893–1944.


Ilustrační foto
Podrobné informace

V 90. letech 19. století díky novým technologiím a rozšíření výroby přenosných a příručních fotoaparátů výrazně vzrostl počet lidí, kteří se začali věnovat fotografii jako koníčku. Fotografové amatéři se rekrutovali především z vyšších společenských vrstev, neboť měli dostatek financí i volného času. Mezi kluby pro fotografické nadšence má prvenství Český klub fotografů amatérů, který vznikl v srpnu 1889 a už o 4 roky později začal vydávat vlastní časopis Fotografický obzor, který se profiloval jako první český ilustrovaný časopis pro fotografy amatéry a měl za cíl referovat o nových objevech ve fotografii a otiskovat jednoduché a srozumitelné návody, jak fotografovat. První číslo, jehož redaktorem byl tehdejší předseda klubu JUDr. Jaroslav Haasz, právník a profesor na obchodní akademii, literárně činný též jako básník a překladatel francouzské poezie, vyšlo 10. 1. 1893. Pod hlavičkou klubu vycházel časopis až do roku 1914, kdy bylo vydávání kvůli válce zastaveno, poté práva pro vydávání získal jeho tehdejší odpovědný redaktor František Mrskoš. Ten jej vydával následujících osm let pod svým jménem. V letech 1930–1938 se o vydávání časopisu staral Svaz československých klubů fotografů amatérů, který jej posléze předal do rukou vydavatelství Politika.

V říjnu 1939 se novým šéfredaktorem Fotografického obzoru stal významný český fotograf Josef Ehm a k redigování přizval avantgardistu Jaromíra Funkeho. Pod jejich vedením se z konzervativního měsíčníku stal moderně koncipovaný odborný časopis, jehož náklad se během krátké doby zvýšil z původních 4000 výtisků na téměř čtyřnásobek. Zásluhu na tom měly i originální teoretické stati Eugena Wiškovského. Redigování se museli vzdát roku 1941, s novou redakční radou se časopis vrátil ke konzervativnějšímu zaměření.

Vydávání Fotografického obzoru bylo zastaveno vládním nařízením v září 1944, k jeho odkazu se po válce přihlásil časopis Československá fotografie, který vycházel až do roku 1993.

Použité zdroje
BUFKA, Vladimír Jindřich. Vladimír Jindřich Bufka. 1st ed. Prague: Torst, 2010. 147 s. FotoTorst; 35. ISBN 978-80-7215-401-2.
BIRGUS, Vladimír. Eugen Wiškovský. 1st ed. Prague: Torst, 2005. 139 s. FotoTorst; 21. ISBN 80-7215-266-1.
FREUDENBERGOVÁ, Eva. Časopis "Fotografický obzor" 1893 - 1944. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul. Vedoucí práce Sekyrková, Milada.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.