Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Gross

František Gross

Významný český malíř a grafik 20. století, člen Skupiny 42. Vycházel z kubismu a dokázal překročit dobový socialistický realismus a rozvíjet svůj vlastní osobitý styl, založený na hravosti barevných konfigurací a kombinování nejrůznějších výtvarných technik.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*19. 4. 1909 Nová Paka – 27. 7. 1985 Praha

František Gross pocházel z rodiny úředníka, základní školu i gymnázium navštěvoval v rodném městečku. Ve studiích pokračoval od roku 1927 na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) a o rok později na Uměleckoprůmyslové škole (UMPRUM, dnes VŠUP). Jeho první kubistická výstava se konala v roce 1931 v Nové Pace, kde vystavoval spolu se sochařem Ladislavem Zívrem a Františkem Hudečkem. Aktivně umísťoval své obrazy na různé výstavy, v Česku například na Zlínské salony, do divadla E. F. Buriana, Výstavu československé avantgardy či na rozličné výstavy mladých umělců. Ze zahraničních platforem se mu podařilo začlenit do československé expozice XXIV. bienále v Benátkách (1948). Byl členem Umělecké besedy v Praze, spolku Hollar a v letech 1942–1948 patřil spolu se sochařem Ladislavem Zívrem a fotografem Miroslavem Hákem k umělecké Skupině 42. Roku 1961 se zařadil do skupiny Radar, která programově vycházela ze Skupiny 42. V roce 1962 byl oceněn vyznamenáním Za vynikající práci a dva roky poté jmenován zasloužilým umělcem.

Gross ve své tvorbě vycházel především z kubismu a surrealismu, jeho díla jsou také poznamenána imaginativností a konstruktivismem. Rád experimentoval s tvary a formami, měl smysl pro groteskní figury a absurdno. Náměty pro své obrazy hledal v moderním velkoměstě a městském životě. Inspirovaný městskou periférií často zobrazoval továrny, strojírny a jiné interiéry, fantaskní neexistující stroje, které se posléze staly hlavními tématy pro jeho obrazy. Užíval různých technik malby a netradičních postupů, například se ve 30. letech 20. století přikláněl k technice koláže, frotáže a stříhaných rébusů. Na sklonku života se věnoval krajinomalbě a na svých obrazech zachycoval prostředí rodné Nové Paky.

Použité zdroje
GROSS, František a ZEMAN, Martin, ed. František Gross: soupis grafického díla. Vyd. 1. Praha: Galerie Moderna, 2009. 209 s. Monografie; sv. č. 1. ISBN 978-80-254-2566-4.
PETROVÁ, Eva a MENČL, Jaroslav, ed. František Gross. Praha: Vltavín, 2004. 279 s. Monografie; sv. č. 7. ISBN 80-86587-10-X.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.