Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Gerty Theresa Coriová

Gerty Theresa Coriová

Americká lékařka česko-židovského původu, první žena, které byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu (v r. 1947); manželka lékaře Carla Coriho.


Pamětní deska na rodném domě v Praze
Podrobné informace

 

*15. 8. 1896 Praha – 26. 10. 1957 St. Louis (Missouri, USA)

 

 

Prof. MUDr. Gerty Theresa Coriová se narodila do zámožné pražské židovské rodiny, její otec Otto Radnitz byl chemikem a ředitelem cukrovaru. Po maturitě se zapsala na lékařskou fakultu na pražské německé univerzitě, kterou absolvovala v roce 1920. Již během svých studií se zajímala především o chemii. Po promoci odešla  se svým manželem a původně kolegou ze studií Carlem Corim do Vídně. V roce 1922 její manžel vzhledem k tíživé finanční situaci přijal nabídku pracovat jako vědecký pracovník ve Státním ústavu pro výzkum zhoubných nemocí v USA ve městě Buffalo. V témže ústavu získala v oddělení patologie a poté v oddělení biochemie místo vědecké pracovnice i Coriová. V roce 1931 se manželé přestěhovali do St. Louis ve státě Missouri a Coriová zde pracovala na Washington University School of Medicine, nejprve přednášela farmakologii a od roku 1947 působila jako profesorka biochemie. Byla oceňována jako vynikající experimentátorka se schopností hluboké a výstižné analýzy odborných problémů. V roce 1929 manželé Coriovi objevili průběh katalytické konverze glykogenu, později pojmenované jako Coriho cyklus. Coriová v roce 1950 objevila také podstatu chorob ze střádání glykogenu. Spolu s manželem se věnovala i výzkumu metabolismu a za objev funkce hormonů předního laloku hypofýzy při metabolismu cukrů byla oběma manželům v roce 1947 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu (spolu s fyziologem Bernardem Houssayem). Coriová je tak první ženou na světě, jíž byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu a třetí žena na světě oceněná Nobelovou cenou v oboru exaktních věd (po Marii Sklodowské-Curieové a Ireně Curieové). Na Washingtonově univerzitě Coriová vědecky pracovala i přes vleklou chorobu až do posledních dnů svého života. Zemřela v roce 1957. Ve městě St. Louis v USA na místním chodníku slávy města St. Louis připomíná pražské rodáky manžele Coriovy společná hvězda.

Bohužel minulý režim uvrhl oba manžele v jejich rodném městě i v Československu v zapomnění. Až v říjnu 2000 byly na rodném domě Gerty Theresy Coriové v Petrské ulici a v Salmovské ulici na rodném domě Carla Coriho odhaleny pamětní desky. Jejich odhalení se osobně zúčastnil i syn manželů Coriových Carl Thomas Cori, pojmenovaný po otci a po prezidentu T. G. Masarykovi. V roce 2018 byly na výstavě v pražském Karolinu nazvané 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, kterou uspořádala Univerzita Karlova k stému výročí založení Československa, vystaveny obě Nobelovy ceny manželů Coriových (spolu s Nobelovou cenou udělenou Jaroslavu Heyrovskému a Templetonovou cenou Tomáše Halíka).   

 

 

Použité zdroje
TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století: I. díl: A–J. Praha; Litomyšl: Paseka, 1999.
VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí: 9. sešit: C. Praha: Libri, 2008.

http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin321/bulletin321.html

výstava 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, Karolinum, Praha 2018 (autor a kurátor Jakub Jareš)

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.